บ้านแบบใดคุ้มค่ากับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

บ้านแบบใดคุ้มค่ากับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

สารบัญบทความบ้านแบบใดคุ้มค่ากับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ความคุ้มค่าของการติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในบ้านเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน การลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้ผู้คนสนใจในการลงทุนในแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเอาไว้ใช้เองหรือขายไฟฟ้าเกินไปก็ได้

ความสำคัญของการตรวจสอบความเหมาะสมของบ้านกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เน้นไปที่หลาย ๆ ปัจจัย เพื่อให้การลงทุนนี้มีประโยชน์มากที่สุด นอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการผลิตพลังงานจากแหล่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยลง

การตรวจเช็คทิศทางและคุณภาพหลังคาเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งกีดขวางบนหลังคา เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงแดดมากที่สุด เราต้องรักษาการสะท้อนแสงและความสะอาดของแผงโซลาร์เซลล์อยู่เสมอ

การสำรวจพฤติกรรมในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันเป็นการประเมินที่สำคัญเพื่อให้ทราบถึงปริมาณพลังงานที่ต้องการ และควรลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ หรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

ในบ้านที่มีค่าไฟที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้น การลงทุนในแผงโซลาร์เซลล์อาจจะเป็นทางออกที่คุ้มค่า เนื่องจากมีการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ไม่เพียงแค่ประหยัดเงินในกระเป๋าเราเอง แต่ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเพื่อความยั่งยืนของโลก

1. บ้านแบบไหนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วจึงคุ้ม

การใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกที่ทันสมัยและมีประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม การให้คำตอบที่เหมาะสมว่าควรติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่า ดูสินค้าทั้งหมด

ความคุ้มค่าของการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีทั้งจากมูลค่าของไฟฟ้าที่ประหยัดได้และประโยชน์ที่ได้รับในระยะยาว เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด ซึ่งเกิดในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดส่องตก

บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวันจะมีประโยชน์มากที่สุดจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เช่น การทำงานที่ต้องการใช้ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้งานตลอดวัน เช่น คอมพิวเตอร์, และการใช้พลังงานในร้านค้าหรือออฟฟิศ ดังนั้น บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าในขณะที่แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิตไฟฟ้ามีโอกาสที่จะประหยัดค่าไฟมากที่สุด

ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นมีผลให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีความคุ้มค่ามากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มากขึ้น โดยระบบขนาดเล็กเช่น 1.8-3 กิโลวัตต์สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 900-1,000 บาทต่อเดือน ทำให้การลงทุนทำความเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีความเหมาะสมสูง ณ ที่นี้การตรวจสอบจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้เดือนละมากหรือไม่จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะบ้านที่มีค่าไฟ 2,000 – 3,000 บาทขึ้นไปถือว่ามีการใช้ไฟฟ้าที่สูงมาก เมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามาก การติดตั้งโซลาร์เซลล์จึงมีความเหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ พื้นที่ที่สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์จะต้องเปิดโล่งและไม่มีกั้นขวางที่สามารถกั้นแสงแดดจากตกที่แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำให้ต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเพียงพอ

ในทำนองเดียวกัน ความลาดเอียงของหลังคาที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์จะต้องเหมาะสม เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงแดดมากที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ประมาณ 10-15 องศาจึงจะเป็นมุมที่เหมาะสม

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายในบิลไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวันของเราเอง ด้วยทุกข้อดีและโอกาสที่นำเสนอ การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นไม่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายในบิลไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวันของเราเอง อย่างน้อยนี้เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างชีวิตที่ยั่งยืนและมีคุณค่ามากขึ้นในทุกวัน

การติดตั้งใช้งบประมาณเท่าไร

2. การติดตั้งใช้งบประมาณเท่าไร และคืนทุนในกี่ปี

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 2-3 กิโลวัตต์ (สำหรับไฟ 1 เฟส) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 170,000 – 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับสเป็กอุปกรณ์และบริการที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบบนี้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 200-400 หน่วยต่อเดือน (คิดคร่าวๆ สำหรับบ้านที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศประมาณ 2 เครื่อง) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการได้รับไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน

สำหรับบ้านที่มีครอบครัว 4-6 คน หรือใช้ค่าไฟประมาณ 3,000-7,000 บาท/เดือน, การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท/เดือน โดยมีราคาประมาณ 2 แสน – 3 แสนบาท (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของบริษัทผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์) นอกจากนี้, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าปรับปรุงโครงสร้างหากต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้โครงสร้างสามารถรองรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้

การคืนทุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น กำลังการผลิตที่ติดตั้ง, การใช้ไฟของแต่ละบ้าน, สภาพอากาศ, และอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว, การคืนทุนมักจะเกิดในช่วง 6-10 ปีหลังจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ คือเมื่อราคาติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ถูกทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น การคำนวณคืนทุนของระบบโซลาร์เซลล์นั้นจะต้องพิจารณาตั้งแต่กำลังการผลิต, สภาพการใช้งานของบ้าน, และอัตราการใช้ไฟฟ้า

ในทางปฏิบัติ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแค่เป็นการลงทุนที่ลดค่าใช้จ่ายในบิลไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ทันสมัยและมีประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยระยะเวลาคืนทุนที่สั้นๆ นี้ทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับความอยู่อาศัยและธุรกิจในปัจจุบัน

3. การติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มากเท่าไร

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการลดค่าไฟของบ้านหรือธุรกิจ ราคาค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับขนาดของระบบที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ และคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ โดยการคำนวณราคาอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและสเป็กของระบบ ดูสินค้าทั้งหมด

หากพิจารณาค่าติดตั้งโดยรวม, แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ ที่นิยมใช้ในบ้านและออฟฟิศขนาดเล็ก มีราคาประมาณ 1-2 แสนบาท (5,000 x 25) โดยไม่รวมค่าขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งอาจมีค่าเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต หรือค่าปรับปรุงโครงสร้าง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยในการประหยัดค่าไฟโดยมีประมาณการดังนี้

 • แผง 3 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าประมาณ 4,380 หน่วยต่อปี ประหยัดค่าไฟราว 1,000-2,000 บาทต่อเดือน
 • แผง 5 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าประมาณ 7,300 หน่วยต่อปี ประหยัดค่าไฟราว 2,000-4,000 บาทต่อเดือน
 • แผง 10 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าประมาณ 14,600 หน่วยต่อปี ประหยัดค่าไฟราว 5,000-10,000 บาทต่อเดือน

ซึ่งการคำนวณนี้เป็นการประมาณเบื้องต้นเท่านั้น รายได้จริงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณแสงแดดที่ได้รับ, รูปแบบการใช้ไฟฟ้าของบ้าน, และอัตราการใช้ไฟฟ้า

โดยทั่วไปการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีระยะเวลาคืนทุนที่อยู่ในช่วง 6-10 ปี หลังจากนั้นคุณจะได้รับไฟฟ้าฟรีอีกยาวนาน การลงทุนในโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบิลไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ทันสมัยและมีประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มากเท่าไร

4. อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์ ต้องทำยังไงบ้าง

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้บ้านหรือธุรกิจของคุณมีแหล่งพลังงานทดแทนเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและต้องทำการตรวจสอบหลายด้านก่อนดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์จริงๆ ดังนี้

4.1 ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:

4.1.1 การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:

 • ขอใบขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าแบบไม่ขายไฟคืน หรือ แบบที่ขายไฟคืนได้

4.1.2 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.):

 • ขอใบยกเว้นการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า

4.1.3 เทศบาล/อบต.:

 • ขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์

4.2 เลือกผู้ให้บริการ:

 • เลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลาร์เซลล์

4.3 การนัดเข้าสำรวจและวิเคราะห์:

 • นัดเข้าสำรวจหน้างานเพื่อตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์
 • วิเคราะห์การรับน้ำหนักของหลังคา, ขนาดพื้นที่, และองศาของหลังคา

4.4 การประเมินราคา:

 • ประเมินราคาการติดตั้งโซลาร์เซลล์จากผู้ให้บริการ
 • ตรวจสอบสิ่งที่ต้องการติดตั้ง เช่น ตู้ไฟ, อินเวอร์เตอร์, และอุปกรณ์เสริม

4.5 การตรวจสอบสิ่งที่ต้องการติดตั้ง:

 • ตรวจสอบแนวการเดินสายไฟที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น แอร์, ปั๊มน้ำ เพื่อประมาณการการใช้งาน

4.6 การคำนวณและวางแผน:

 • คำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการผลิตตามการใช้งาน
 • วางแผนตำแหน่งและการติดตั้งโซลาร์เซลล์

4.7 การติดตั้ง:

 • ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ
 • ทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานถูกต้อง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในบิลไฟ แต่ต้องทำการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดูสินค้าทั้งหมด

อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์ ต้องทำยังไงบ้าง

สรุปบ้านแบบใดคุ้มค่ากับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ดีในอนาคต เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทรัพยากรที่ไม่จำกัดและเป็นพลังงานที่สะอาด ทำให้เราสามารถมีแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแค่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน แต่ยังเป็นการลงทุนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในอนาคต ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

คำถามที่พบบ่อย(บ้านแบบใดคุ้มค่ากับการติดตั้งโซลาร์เซลล์)

บ้านแบบไหนที่เหมาะสมกับติดตั้งโซลาร์เซลล์?

บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน, มีพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม, และค่าไฟฟ้าสูงมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์มากจากการติดตั้ง

มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการติดตั้งโซลาร์เซลล์?

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของระบบที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ และคุณภาพของอุปกรณ์, รวมถึงค่าบริการที่บริษัทติดตั้งโซลาร์เซลล์

การคืนทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้เวลานานเท่าไหร่?

ระยะเวลาในการคืนทุนขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ เช่น ขนาดระบบ, ราคาไฟฟ้าปัจจุบัน, และการใช้ไฟฟ้าในบ้าน

บทความที่น่าสนใจ