การเลือกซื้อ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ แผง มอก.

การเลือกซื้อปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ตรวจสอบปริมาณน้ำที่มีความต้องการในการใช้งาน

  1. ตรวจสอบปริมาณน้ำที่มีความต้องการในการใช้งาน  ต่อวันว่ามีความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตร อยู่ที่ประมาณกี่ลิตรต่อวัน กี่คิวต่อชั่วโมง ข้อนี้จะเป็นหนึ่งข้อสำคัญหลัก ที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกใช้ ปั๊มน้ำโซล่าเซล ปั๊มบาดาลโซล่าเซล แผงมอก ที่สามารถมีความจุในการสูบน้ำได้ตามปริมาณที่เราต้องการหรือไม่ เพราะในแต่ละพื้นที่ทำการเกษตร หรือการใช้งานจะมีปริมาณน้ำ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละที่หรือแตกต่างสภาพแวดล้อม
ปั๊มโซล่าเซลล์ ราคาถูก ปั๊มน้ำโซล่าเซล ปั๊มบาดาลโซล่าเซล แผงมอก

ตรวจสอบประเภทแหล่งน้ำที่ต้องการสูบน้ำขึ้นมาใช้

2. ตรวจสอบประเภทแหล่งน้ำที่ต้องการสูบน้ำขึ้นมาใช้ ยกตัวอย่างเช่นน้ำบาดาล ก็ต้องทราบถึงความลึกของบ่อเข้าคร่าวๆ เพื่อจะได้เลือกซื้อ ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความลึกของน้ำที่ปั๊มสามารถสูบขึ้นมาได้เป็นต้น กรณีนี้ ต้องดูที่เฮดหรือความลึกของปั๊มน้ำรุ่นนั้นๆ ให้รองรับกับความลึกของบ่อบาดาล ตารางการเลือกซื้อปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ล่าแผงมอก

ปั๊มน้ำโซล่าเซล ปั๊มบาดาลโซ

กรณีที่ต้องการสูบน้ำผิวดินห้วยหนองคลองบึงหรือแหล่งน้ำ

3. ในกรณีที่ต้องการสูบน้ำผิวดินห้วยหนองคลองบึงหรือแหล่งน้ำก็จะแนะนำให้เลือกใช้ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซล เพราะปั๊มหอยโข่งจะเหมาะสมในการที่จะสูบน้ำผิวดินไปใช้และจะได้กำลังส่งที่สูงและไกลในระดับหลาย 10 เมตรถึงหลัก 100 เมตรเลยเช่นกัน แต่ข้อเสียของปั๊มหอยโข่งจะมีกำลังในการดูดค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ไม่สามารถดูดน้ำในระดับลึกๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ระดับน้ำที่ต้องสูบ ต้องหย่อยท่อสูบน้ำลึกมากกว่า20เมตร ปั๊มหอยโข่งจะดูดน้ำไม่ขึ้น

ปั๊มหอยโข่ง 2 แรง

ที่มา nectec