ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแต่ละขนาด เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแต่ละขนาด เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

สารบัญบทความ ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแต่ละขนาด เหมาะกับการใช้งาน

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป

การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนไม่เพียงแค่เรื่องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั่ว ๆ ไป แต่ยังควรพิจารณาและเลือกใช้ชุดโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยความเหมาะสมนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า, การอนุรักษ์พลังงาน, และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระยะยาว

เมื่อพูดถึงการเลือกชุดโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือ กำลังไฟที่ต้องการในการใช้งานประจำวัน ๆ และระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงาน ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการรวมกำลังไฟทุกชนิดที่ใช้ในบ้านหรือที่ใช้ไฟ โดยคำนึงถึงการใช้งานในช่วงกลางวันหรือในช่วงกลางคืน ดูสินค้าทั้งหมด

1. ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป คือ

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปคือ ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทั่วไปแล้ว, ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ที่ต่องการในระบบการผลิตไฟฟ้าทางแสงอาทิตย์

1.1 แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panels)

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panels) เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะที่จะให้พลังงานทดแทนที่สะอาดและยั่งยืน เป็นที่นิยมอย่างมากในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน, ธุรกิจ, หรือโครงการพลังงานที่ใหญ่ขนาด

แผงโซล่าเซลล์ทำหน้าที่จับกัดแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์เหล่านั้นเป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ การทำงานของแผงโซล่าเซลล์นั้นเป็นไปตามหลักการของฟอโตโวลไทยก์ ที่ทำให้สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า

ขนาดและกำลังไฟของแผงโซล่าเซลล์สามารถแตกต่างกันไปตามความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้งาน ความยืดหยุ่นในการเลือกขนาดทำให้แผงโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการปรับใช้ในทุกสถานการณ์

การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงแค่ในงานผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีการนำไปใช้ในโครงการพลังงานที่เน้นความยั่งยืน, การบรรจุเต็มชุดในบ้านหรืออาคาร, หรือในโครงการที่ต้องการพลังงานที่เพียงพอเพื่อการใช้งานของตนเอง

การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม ดูสินค้าทั้งหมด

1.2 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นกระทั่ง (Direct Current – DC) เป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในบ้านหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ (Alternating Current – AC) โดยมักจะมีอินเวอร์เตอร์ภายในชุดโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมด

หน้าที่หลักของอินเวอร์เตอร์คือการแปลงไฟฟ้า DC ที่ถูกผลิตจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้า AC ที่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ทั่วไป โดยที่ไฟฟ้า AC มักจะเป็นมาตรฐานในบ้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน

อินเวอร์เตอร์ที่ประกอบในชุดโซล่าเซลล์มีความสามารถในการปรับระดับความหนาแน่นของไฟฟ้า AC หรือ Voltage เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถให้พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพในการใช้งานได้

อินเวอร์เตอร์ยังมีบทบาทในการควบคุมและปรับลดไฟฟ้าที่ถูกผลิตในกรณีที่มีพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มากเกินไป, เพื่อป้องกันการทำลายอุปกรณ์หรือระบบ โดยมักมีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

อินเวอร์เตอร์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พลังงานที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์เป็นไปตามการใช้งานที่เราต้องการ, และเป็นที่สำคัญในการทำให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูง ดูสินค้าทั้งหมด

1.3 ระบบบำบัดพลังงาน (Energy Storage System)

ระบบบำบัดพลังงาน (Energy Storage System) เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์ โดยมีภาระหน้าที่เก็บรักษาพลังงานที่ถูกผลิตจากระบบโซล่าเซลล์ในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอและให้การใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ระบบโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในบางกรณี, ระบบบำบัดพลังงานมักนำไปใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อเก็บพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์ในช่วงวัน และปล่อยพลังงานนั้นในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่นช่วงกลางคืนหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระบบบำบัดพลังงานสามารถใช้กลไกที่หลากหลาย เช่น การใช้แบตเตอรี่, ซุปเปอร์คอนดักเตอร์, หรือระบบบำบัดแบบทำงานต่อเนื่อง โดยแบตเตอรี่จะเป็นวิธีที่พบในท้องตลาดมากที่สุด เนื่องจากมีความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ได้มากและมีอายุการใช้งานที่นาน

การบำบัดพลังงานทำให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถให้บริการไฟฟ้าในทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์หรือไม่มี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาของความขาดคอยในการให้พลังงานที่เป็นที่ต้องการในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีความสะดวกสบายและมั่นใจในการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของตน ดูสินค้าทั้งหมด

1.4 ระบบควบคุม (Control System)

ระบบควบคุม (Control System) ในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปมีบทบาทสำคัญในการจัดการและควบคุมการทำงานของระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูง โดยมีหลายฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ

หน้าที่หลักของระบบควบคุมคือการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ โดยจะปรับค่าแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, หรือความถี่ของไฟฟ้าตามความต้องการและเงื่อนไขของระบบ ซึ่งช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์

ระบบควบคุมยังมีฟังก์ชันในการตรวจจับและปรับการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ, เช่น อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่, หรือระบบบำบัดพลังงาน โดยการจัดการให้ทำงานในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์

ระบบควบคุมยังมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดพลังงาน ในกรณีที่มีการเก็บพลังงานเพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบนี้จะควบคุมกระบวนการการเติม-ถอนพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ระบบควบคุมยังมีฟังก์ชันการตรวจจับและป้องกันต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์, ความปลอดภัย, และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรักษาความเสถียรและปลอดภัยของระบบโซล่าเซลล์ในทุกสถานการณ์ ดูสินค้าทั้งหมด

1.5 สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อในระบบโซล่าเซลล์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของการส่งไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังอุปกรณ์ในบ้านหรือชุมชน โดยมีลักษณะทำหน้าที่เชื่อมต่อและลำเลียงไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังแหล่งใช้งานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

สายส่งไฟฟ้า (Electrical Wiring): เป็นส่วนที่สำคัญในการลำเลียงไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังจุดที่ใช้งาน มักจะใช้สายส่งไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีและทนทานต่อสภาพอากาศต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการลำเลียงพลังงานไฟฟ้า

อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connectors): เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับสายส่งไฟฟ้า มีหลายรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ชุดกันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection Devices): มีหน้าที่ป้องกันระบบโซล่าเซลล์จากระบบไฟกระชากที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ

กล่องขั้วเชื่อมต่อ (Junction Boxes): ใช้เพื่อเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงเข้าด้วยกันและป้องกันสายส่งไฟฟ้าจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญเสียไฟฟ้า, การทำลายจากสภาพอากาศ, หรือปัญหาจากระบบอื่น ๆ

อุปกรณ์วัดและควบคุม (Monitoring and Control Equipment): ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ รวมถึงการตรวจวัดแรงดัน, กระแสไฟฟ้า, และสภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์

การเลือกใช้สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรในการใช้งาน

1.6 โครงสร้างระบบติดตั้ง (Mounting Structure)

โครงสร้างระบบติดตั้ง (Mounting Structure) เป็นส่วนสำคัญในระบบโซล่าเซลล์ที่ทำหน้าที่รองรับและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในที่ติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โครงสร้างนี้มีหน้าที่สำคัญทั้งในด้านความแข็งแรง, ความทนทานต่อสภาพอากาศ, และการช่วยในการจัดวางแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มุมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุด

โครงสร้างแบบโลหะ (Metallic Structure): มักถูกสร้างจากโลหะทนทานเช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, หรือสแตนเลส ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศสูง ๆ และติดตั้งได้ทั้งที่พื้นที่ที่แตกต่างกัน

โครงสร้างแบบพลาสติก (Plastic Structure): ทำจากวัสดุพลาสติกทนทานต่อสภาพอากาศ และมีน้ำหนักเบา สามารถมีการปรับแต่งรูปแบบได้ตามความต้องการของระบบ มักนิยมในงานที่ต้องการความคล่องตัวในการจัดวางแผงโซล่าเซลล์

โครงสร้างแบบติดตั้งบนหลังคา (Roof-Mounted Structure): ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนหลังคาของอาคาร โดยมักมีการปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะการติดตั้งบนหลังคาและสามารถให้การระบายน้ำฝนได้ดี

โครงสร้างแบบติดตั้งบนพื้น (Ground-Mounted Structure): ใช้สำหรับการติดตั้งบนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ที่ดินว่าง, แผนที่ทำเกษตรกรรม, หรือพื้นที่โรงงาน เพื่อให้การจัดวางแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มุมและทิศทางที่เหมาะสม

การเลือกใช้โครงสร้างระบบติดตั้งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งระยะยาวและระยะสั้น

1.7 วงจรป้องกัน (Protection Circuit)

วงจรป้องกัน (Protection Circuit) เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการป้องกันระบบโซล่าเซลล์จากการช็อตวงจร (short circuit), การไฟกระพริบ (overvoltage), หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายในระบบ โดยการให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

1. การป้องกันจากช็อตวงจร (Short Circuit Protection): วงจรป้องกันจากช็อตวงจรทำหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการไหลกระแสไฟฟ้าเมื่อมีช็อตวงจรเกิดขึ้น โดยการตัดการไหลของกระแสอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ

2. การป้องกันจากการไฟกระพริบ (Overvoltage Protection): วงจรป้องกันจากการไฟกระพริบมีหน้าที่ลดหรือตัดการไฟกระพริบที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งสามารถเกิดจากการกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียรหรือการสะเทือนไฟฟ้าในระบบ

3. การป้องกันจากการเปลี่ยนทิศทางกระแส (Reverse Current Protection): วงจรป้องกันจากการเปลี่ยนทิศทางกระแสมีหน้าที่ป้องกันการไหลกระแสในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง, เช่น กระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับจากแบตเตอรี่กลับไปยังแผงโซล่าเซลล์

4. การป้องกันจากการทำลายด้วยความร้อน (Overheating Protection): วงจรป้องกันจากการทำลายด้วยความร้อนทำหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการทำงานในสภาพที่อุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งสามารถเกิดจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปหรือการทำงานที่มีปัญหา

5. การป้องกันจากการสูญเสียไฟฟ้า (Overcurrent Protection): วงจรป้องกันจากการสูญเสียไฟฟ้ามีหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการไหลกระแสไฟฟ้าที่มีค่ามากเกินไป ซึ่งสามารถเกิดจากระบบที่มีโหลดมากเกินไปหรือจากการช็อตวงจร

การนำเอาวงจรป้องกันมีประสิทธิภาพไปใช้ในระบบโซล่าเซลล์ทำให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

การเลือกใช้ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้โดยง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีความรู้มากเกี่ยวกับการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบ นอกจากนี้, ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปยังมักจะมีราคาที่ถูกกว่าการเลือกซื้อแต่ละส่วนของระบบโซล่าเซลล์แยกตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ขนาดแผงโซล่าเซลล์

2. ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแต่ละขนาด เหมาะกับการใช้งาน

2.1 ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปนอนนา ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปนอนนาขนาดแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการใช้งานในท้องที่แบบกลางสวน ไร่นา หรือเพื่อการนอนเฝ้าไร่หรือสวน แผงโซล่าเซลล์ขนาด 100 วัตต์ที่มีในชุดนี้มีความสามารถที่จะให้พลังงานเพียงพอต่อการเปิดทีวี หลอดไฟ LED เพื่อการให้แสงสว่าง และการเปิดพัดลมในตอนกลางคืน

อุปกรณ์ภายในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปประกอบด้วย:

 1. แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono ขนาด 100 วัตต์ (1 แผง): แผงโซล่าเซลล์ที่ให้กำลังไฟพอเพียงสำหรับการใช้งานพื้นฐานในท้องที่ที่ไม่ได้มีการไฟฟ้าจากระบบปกติ
 2. เครื่องควบคุมการชาร์จ 10A (1 เครื่อง): ช่วยในการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่แบตเตอรี่ เพื่อให้การชาร์จเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 3. แบตเตอรี่เจล แบบแห้ง 12V 50A (1 ลูก): ใช้เก็บพลังงานที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้สามารถใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
 4. หลอดไฟ LED 12V 1 วัตต์ (2 หลอด): ให้แสงสว่างที่มีการใช้พลังงานต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในท้องที่ที่ไม่มีไฟฟ้าจากระบบพื้นที่
 5. พัดลม DC 12V 15 วัตต์ (1 เครื่อง): ใช้ในการระบายอากาศหรือเพื่อการระบายความร้อนในช่วงเวลาที่ต้องการ
 6. LED TV พร้อมกล่องดิจิตอล 12V (1 เครื่อง): ให้สะดวกในการรับชมโปรแกรมทีวีในที่ติดตั้ง

ชุดนี้จึงเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมความต้องการพลังงานของผู้ที่ต้องการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าจากระบบปกติ และต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานพื้นฐานทั้งกลางวันและกลางคืน ดูสินค้าทั้งหมด

2.2 ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป แสงสว่าง ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 30 วัตต์

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแสงสว่างขนาดแผงโซล่าเซลล์ 30 วัตต์เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการให้แสงสว่างในที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าจากระบบปกติ เช่น ไฟในสวน ไฟทางเดิน หรือไฟนอกบ้าน มีแผงโซล่าเซลล์ขนาด 30 วัตต์ที่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และให้ไฟส่องสว่างได้ตลอดทั้งคืน โดยมีระบบอัตโนมัติเปิด-ปิดตามแสงแดด เพื่อความสะดวกและประหยัดพลังงาน

อุปกรณ์ภายในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปประกอบด้วย:

 1. แผงโซล่าเซลล์ Mono ขนาด 30 วัตต์ (1 แผง): แผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการให้พลังงานในการทำไฟส่องสว่าง
 2. เครื่องควบคุมการชาร์จ 10A (1 เครื่อง): ช่วยในการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อให้การชาร์จเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 3. แบตเตอรี่ 12V 16A (1 ลูก): ใช้เก็บพลังงานที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้สามารถใช้งานไฟส่องสว่างในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
 4. หลอดไฟ LED 12V 1 วัตต์ (6 หลอด): ให้แสงสว่างที่มีการใช้พลังงานต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในท้องที่ที่ไม่มีไฟฟ้าจากระบบพื้นที่

ชุดนี้ไม่เพียงแต่ทำให้การใช้งานไฟส่องสว่างเป็นไปอย่างปลอดภัยและสะดวก แต่ยังมีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและทันสมัยสำหรับการให้แสงสว่างในที่ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าจากระบบปกติได้ ดูสินค้าทั้งหมด

2.3 ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป บ้านสวน ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 2000 วัตต์

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปบ้านสวนขนาดแผงโซล่าเซลล์ 2000 วัตต์เป็นชุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายและพลังงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในครัวเรือนทั่วไป ชุดนี้มีความสามารถที่จะให้พลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งานต่าง ๆ ในบ้าน ได้แก่ เปิดไฟ, ทีวี, พัดลม, คอมพิวเตอร์, รวมถึงการใช้งานตู้เย็นและเครื่องซักผ้า

อุปกรณ์ภายในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปประกอบด้วย:

 1. แผงโซล่าเซลล์ Poly ขนาด 250 วัตต์ (8 แผง): แผงโซล่าเซลล์ที่มีพื้นที่และกำลังผลิตไฟฟ้ามากถึง 2000 วัตต์ เพียงพอต่อการใช้งานในบ้าน
 2. เครื่องควบคุมการชาร์จ ขนาด 60A (1 เครื่อง): ช่วยในการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อให้การชาร์จเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 3. เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave inverter 4000 วัตต์ (1 เครื่อง): แปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้ได้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพแบบ Sine Wave สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียร
 4. แบตเตอรี่ DeepCycle 12V 200A (4 ลูก): แบตเตอรี่ที่มีความจุมากเพียงพอเพื่อเก็บพลังงานที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์

ชุดนี้นอกจากจะช่วยในการให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานครัวเรือนทั่วไปที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันดูสินค้าทั้งหมด

2.4 ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป สำหรับครัวเรือน แบบ Hybrid inverter ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 2400 วัตต์

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปสำหรับครัวเรือนแบบ Hybrid Inverter ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 2400 วัตต์เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับบ้านที่ต้องการการให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ชุดนี้ใช้ระบบ Hybrid System ที่ผลิตและใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ และไฟบ้าน โดยชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปจะทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันเพื่อให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และในช่วงแดดอ่อนหรือตอนกลางคืนก็จะเป็นการใช้ระบบแบตเตอรี่และไฟบ้านปกติเข้ามาทดแทน มีกำลังผลิตเพียงพอสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในครัวเรือนทุกชนิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปประกอบด้วย:

 1. แผงโซล่าเซลล์ Poly ขนาด 250 วัตต์ (6 แผง): แผงโซล่าเซลล์ที่มีพลังงานสูงพอต่อการใช้งานในบ้านที่ต้องการพลังงานมาก
 2. เครื่องแปลงไฟ Hybrid Inverter Pure Sine Wave 2400 วัตต์ (1 เครื่อง): แปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้ได้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพแบบ Sine Wave สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียร
 3. แบตเตอรี่ DeepCycle 12V 150A (2 ลูก): แบตเตอรี่ที่มีความจุเพียงพอเพื่อเก็บพลังงานที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์

2.5 ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป Mini Hybrid Solar Inverter ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 700 วัตต์

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป Mini Hybrid Solar Inverter 700 วัตต์ เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้พลังงานที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายสำหรับบ้าน สวน หรือบริโภคทั่วไปที่ต้องการการใช้งานพลังงานจากระบบโซล่าเซลล์

อุปกรณ์ภายในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปประกอบด้วย:

 1. แผงโซล่าเซลล์ Mono ขนาด 150 วัตต์ 3 แผง:
  • แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูงที่จับกัดแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เครื่องแปลงไฟ Hybrid Pure Sine Wave Inverter 700 วัตต์ (build-in 30A Charger) 1 เครื่อง:
  • อินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
 3. แบตเตอรี่ 12V 150A 2 ลูก:
  • แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ชุดโซล่าเซลล์

สรุปชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแต่ละขนาด เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปทุกขนาดถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั่วไปและในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือการให้พลังงานที่อยู่ห่างไกลจากระบบไฟฟ้าปกติ การเลือกใช้ชุดโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์ ดังนั้น ขนาดและลักษณะของแต่ละชุดจึงมีการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานต่าง ๆ ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปแต่ละขนาด เหมาะกับการใช้งาน

ชุดโซล่าเซลล์ทำหน้าที่หลักอะไรบ้าง?

แผงโซล่าเซลล์จับกัดแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า, อินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้าที่ถูกผลิตเป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้, ระบบบำบัดพลังงานเก็บพลังงานเพื่อให้ใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปมีประโยชน์อะไรบ้าง?

ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปช่วยให้มีการผลิตไฟฟ้าในที่ติดตั้ง, ลดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า, ลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, และเพิ่มความยั่งยืนในการใช้พลังงาน

อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูปมีอะไรบ้าง?

อุปกรณ์ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, ระบบบำบัดพลังงาน, ระบบควบคุม, สายส่งไฟฟ้า, โครงสร้างระบบติดตั้ง, และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ระบบที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่น่าสนใจ