เลือกวิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เหมาะสมในการใช้งานของคุณ

เลือกวิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เหมาะสมในการใช้งานของคุณ

สารบัญบทความ เลือกวิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

วิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ในยุคที่ความสำคัญของพลังงานทดแทนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผลิตไฟฟ้าในที่ตั้งของเรา. การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานประจำวัน เเต่ยังเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ของคุณเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คุณควรพิจารณาขั้นตอนต่างๆ

1. เข้าใจโซล่าเซลล์

1.1 โซล่าเซลล์คืออะไรและทำงานอย่างไร

โซล่าเซลล์ เป็นองค์ประกอบทางไฟฟ้าที่มีความสามารถในการแปลงพลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้ โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมีที่เรียกว่า “ฟอโตโวลไทก์-อินเตอร์-เตอร์-ซีเนียส” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “กระบวนการฟอโตโซสินเทซิส” (photosynthesis). กระบวนการนี้เป็นพื้นฐานในการทำให้พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถผลิตอาหารและพลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์ได้.

โซล่าเซลล์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีโครงสร้างทางไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ทำจากวัสดุไซลิโคน (silicon) เป็นหลัก โดยการใช้วัสดุนี้ทำให้เกิดปรากฎการตอบสนองทางไฟฟ้าเมื่อได้รับแสงแดด.

กระบวนการทำงานของโซล่าเซลล์มีขั้นตอนสำคัญดังนี้:

 1. การดูดซับแสงแดด: โซล่าเซลล์ทำหน้าที่ดูดซับแสงแดดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า. แสงแดดมีพลลังงานที่เรียกว่า โอน (photon) ที่จะกระตุ้นกระบวนการทางฟิสิกส์ของโซล่าเซลล์.
 2. การเกิดปฏิกิริยาฟอโตโซสินเทซิส: ในเซลล์ของโซล่าเซลล์จะมีโคโครโมเซตที่ประกอบด้วยโปรตีนและโคโคโรไลด์ ที่จะแปลงแสงแดดในช่วงสีแสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้เป็นพลังงานที่ใช้งานได้ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป.
 3. การผลิตไฟฟ้า: ในกระบวนการฟอโตโซสินเทซิส พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการให้พลังงานไฟฟ้าในการใช้งานต่างๆ.
 4. การจ่ายไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์จะถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟหน้าอาคาร หรือจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อให้ใช้งานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด.

โซล่าเซลล์ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ผ่านกระบวนการฟอโตโซสินเทซิส ซึ่งเป็นกระบวนการทางฟิสิกส์และเคมีที่เกิดขึ้นในเซลล์ของโซล่าเซลล์. ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ได้ช่วยลดการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

1.2 ประเภทของโซล่าเซลล์ที่มีในตลาด

ในตลาดปัจจุบัน มีหลายประเภทของโซล่าเซลล์ที่มีให้เลือกใช้ โดยประกอบด้วยเทคโนโลยีและวัสดุที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือบางประเภทที่พบมากในตลาด

 1. (Solar Photovoltaic – PV Cells):
  • โครงสร้าง: ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ทำจากวัสดุไซลิโคน (silicon) โดยส่วนใหญ่
  • การใช้งาน: ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ต่ำแรง, ระบบโซล่าเซลล์ต่อเนื่อง, ระบบโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่, และระบบโซล่าเซลล์ต่อเนื่อง.
 2. (Thin-Film Solar Cells):
  • โครงสร้าง: ทำจากวัสดุที่บางเล็กน้อย เช่น ฟิล์มเซลลู๊คได้, ซิลิคอน เคลือบ
  • การใช้งาน: ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคา, ระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนพื้น, และโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า.
 3. (Concentrated Photovoltaic – CPV Cells):
  • โครงสร้าง: โซล่าเซลล์ที่มีการใช้เลนส์หรือกระจกขนาดใหญ่เพื่อโฟกัสแสงแดด
  • การใช้งาน: ใช้ในโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนพื้นที่ลดสูญเสียของแสง.
 4. (Integrated Thin-Film Concentrator Photovoltaic):
  • โครงสร้าง: รวมกันระหว่างโซล่าเซลล์ไฟฟ้าอินทีกร่างและโครงสร้างเชิงอินทีกร่าง
  • การใช้งาน: ใช้ในโซล่าเซลล์ที่ต้องการความกำลังไฟฟ้าสูง.
 5. (Perovskite Solar Cells):
  • โครงสร้าง: ใช้สารเปลี่ยนสถานะเร็ว (perovskite) ทำให้มีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย
  • การใช้งาน: ในระบบโซล่าเซลล์ต่ำแรง, โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา, และโซล่าเซลล์เบ็ดเสร็จ
 6. (Organic Photovoltaic Cells – OPV):
  • โครงสร้าง: เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ (OPV) หรือบางครั้งเรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบพอลิเมอร์ (polymer solar cell) หรือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบพลาสติก (plastic solar cell)
  • การใช้งาน: ในระบบโซล่าเซลล์ที่ต้องการความยืดหยุ่น, ระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนพื้นที่กว้าง.

การเลือกใช้ประเภทของโซล่าเซลล์นี้นอกจากความต้องการพลังงานแล้วยังควรพิจารณาสภาพแวดล้อม, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, และทุนทรัพย์ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการของผู้ใช้ ดูสินค้าทั้งหมด

2. ประโยชน์ของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้โซล่าเซลล์มีประโยชน์ทั้งทางสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจ

2.1. ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions): การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยไปในบรรยากาศ. นี้เป็นการส่งเสริมให้มีผลกระทบต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 2. ลดใช้พลังงานที่นำมาจากแหล่งหลัก (Reduced Dependence on Fossil Fuels): การใช้โซล่าเซลล์ช่วยลดความขึ้นอยู่กับพลังงานที่มาจากแหล่งหลักเช่น น้ำมัน, ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งลดการให้กำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 3. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution-Free): การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่สร้างมลพิษทางอากาศหรือน้ำ ซึ่งช่วยลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบน้ำและบรรยากาศ

2.2 ประโยชน์การประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลและธุรกิจ

 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า:
  • ลดค่าไฟฟ้า: การใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายบิลไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตที่เกิดขึ้นในที่ตั้ง.
  • รับการส่วนลดหรือสนับสนุน: ในบางท้องที่, ผู้ใช้ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์อาจได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีหรือโปรแกรมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน.
 2. ลดค่าบำรุงรักษา:
  • ทนทานและไม่ต้องการบำรุงรักษามาก: โซล่าเซลล์มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมีน้อย.
 3. ปรับให้เหมาะสมและทันสมัย:
  • ทำได้หลายขนาดและรูปแบบ: โซล่าเซลล์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคา, พื้นที่กว้าง, หรือในรูปแบบอื่น ๆ ทำให้สามารถปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่.
 4. การบรรเทาภาระการใช้พลังงาน:
  • ลดภาระการใช้พลังงาน: การลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

โซล่าเซลล์ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังมีประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผลิตพลังงานในยุคปัจจุบัน

ระบบโซล่าเซลล์

3. เลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม

การเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมมีความสำคัญในการให้กำลังงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการใช้งาน. การประเมินความต้องการพลังงานของบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยกำหนดระบบที่เหมาะสมที่สุด. ดังนั้น, ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็นสองกรณีดังนี้ ดูสินค้าทั้งหมด

3.1 ถ้าบ้านคุณใช้ไฟตอนกลางวันมาก

แนะนำ “ระบบออนกริด” (Ongrid):

 • คุณสมบัติของระบบ Ongrid:
  1. มีไฟใช้แน่นอน: การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าทำให้คุณได้รับพลังงานไฟฟ้าในทุกช่วงเวลา แม้จะมีเมฆมากขึ้น
  2. สามารถขายไฟฟ้าคืน: หากระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ, คุณสามารถขายไฟฟ้าที่เกินไปกลับไปยังระบบการไฟฟ้า
  3. ค่าซ่อมบำรุงต่ำ: ระบบมีเครื่องจักรและอุปกรณ์น้อย, ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

3.2 ถ้าบ้านของคุณใช้ไฟตอนกลางคืนมาก:

แนะนำ “ระบบไฮบริด” (Hybrid):

 • คุณสมบัติของระบบ Hybrid:
  1. ประหยัดกว่า: ระบบ Hybrid ช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าในกรณีที่ต้องขยายเขตการไฟฟ้าไกล
  2. ไม่มีค่าไฟฟ้ารายเดือน: ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนให้กับบริษัทไฟฟ้า.
  3. ทนทานต่อการดับไฟ: ในกรณีที่มีปัญหาด้านไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล, ระบบ Hybrid ช่วยให้บ้านคุณไม่ต้องมีผลกระทบจากการดับไฟ

การเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมนี้ควรพิจารณาความต้องการพลังงานของบ้าน รูปแบบการใช้งานไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมที่อยู่ นอกจากนี้การประเมินทางเศรษฐกิจและการบำรุงรักษาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การประเมินที่ตั้งของโซล่าเซลล์: ความสำคัญและปัจจัยที่มีผล

การประเมินที่ตั้งของโซล่าเซลล์เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับจากระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง ความสำคัญของการประเมินที่ตั้งสามารถสรุปได้ดังนี้

4.1 การประเมินที่ตั้งเพื่อความเป็นไปได้ของการผลิต:

 • ทิศทางและองศาของหลังคาหรือพื้นที่: การวางตัวของโซล่าเซลล์ต้องเป็นไปในทิศทางที่ได้รับแสงแดดมากที่สุดตลอดวัน. การประเมินทิศทางและองศาของติดตั้งเป็นจุดสำคัญ.
 • ร่มเงา: ต้องประเมินและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่อาจสร้างเงาบนโซล่าเซลล์ เช่น ต้นไม้, อาคาร, หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อประมาณการผลิตไฟฟ้าที่เสียหาย.

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์:

 • แดดและอากาศ: ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์จะถูกทำนองรับโดยปริมาณแสงแดดที่มีอยู่ในพื้นที่. ความชัดเจนของภูมิอากาศมีผลต่อประสิทธิภาพเช่นกัน.
 • อุปกรณ์เสริมและระบบจัดเก็บพลังงาน: การเลือกระบบจัดเก็บพลังงานอย่างแบตเตอรี่หรือระบบจัดเก็บอื่น ๆ มีผลต่อประสิทธิภาพและความมีประสิทธิภาพของระบบ.
 • ทัศนียภาพ: ควรพิจารณาถึงการอนุรักษ์ทัศนียภาพของพื้นที่ที่มีผลต่อการประสิทธิภาพและความยาวของการใช้งาน.

การประเมินที่ตั้งมีผลส่งผลต่อความสามารถในการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด การคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของระบบโซล่าเซลล์นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

สรุปเลือกวิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เหมาะสมในการใช้งานของคุณ

การเลือกและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์คือการตัดสินใจที่สำคัญที่มีผลต่อการใช้งานของคุณในระยะยาว ควรพิจารณาถึงความต้องการพลังงาน, พื้นที่ติดตั้ง, ระบบจัดเก็บพลังงาน, ระบบควบคุม, และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการพลังงานสะอาดแก่คุณและสิ่งแวดล้อม ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเลือกวิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เหมาะสมในการใช้งานของคุณ

ระบบโซล่าเซลล์เหมาะสำหรับบ้านประเภทไหนบ้าง?

ใช่, ระบบโซล่าเซลล์สามารถปรับเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของบ้านทุกประเภทได้

ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินการติดตั้งโซล่าเซลล์คือ?

ปัจจัยที่สำคัญรวมถึงทิศทางและองศาของติดตั้ง, การประเมินร่มเงา, สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้า, และปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์

ประโยชน์ของโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบออนกริด” (Ongrid)

การเชื่อมต่อกับระบบออนกริดช่วยลดค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ามาก และยังมีความสามารถในการขายไฟฟ้าที่เกินความต้องการกลับไปยังระบบไฟฟ้า

บทความที่น่าสนใจ