อาการปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่พบกันบ่อย

อาการปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่พบกันบ่อย
ปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ

ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการให้บริการน้ำในทุกบ้านและธุรกิจ แต่บางครั้ง เราอาจพบปัญหาที่ทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงานอย่างปกติได้ มีหลายสาเหตุที่ส่งผลให้ปั๊มน้ำทำงานเอง แม้จะไม่มีการใช้งาน หรือทำงานตลอดเวลา ดังนั้น การรู้ถึงอาการที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันความเสียหายได้

หนึ่งในอาการที่พบบ่อยคือปั๊มน้ำทำงานเองโดยไม่มีการใช้งาน ซึ่งมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา อาจจะมีการทำงานเป็นระยะ หรือติดต่อกันดับต่อดับ ถึงทำงานตลอดเวลาโดยไม่หยุด ในกรณีที่ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาโดยไม่หยุด การเช็คและแก้ไขเบื้องต้นคือขั้นตอนที่สำคัญ ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

1. ปัญหาปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงานและวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อย

1.1 ปั๊มน้ำไม่ตัด

เมื่อเราพบว่าปั๊มน้ำไม่ตัดแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ำ ปัญหานี้อาจมีต้นทางมาจากเครื่องไฟฟ้าที่ค้างหรือมีปัญหาทางไฟฟ้าต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยขั้นตอนตรวจสอบและแก้ไขง่าย ๆ ดังนี้

 1. ตรวจสอบสายไฟ:
  • ตรวจสอบสายไฟว่ามีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าสายไฟมีการชำรุดหรือหลุดที่ไหนหรือไม่
 2. ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน (Pressure Switch):
  • ตรวจสอบว่าสวิตช์แรงดันทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ทำความสะอาดสวิตช์แรงดันจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้มีปัญหา
 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า:
  • ตรวจสอบว่ามีไฟตกหรือไม่
  • ตรวจสอบว่ามีปัญหาทางไฟฟ้าที่อาจทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน
 4. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอะไหล่:
  • ทำความสะอาดสวิตช์แรงดันหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ถ้าพบอะไหล่ที่ชำรุดหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ควรทำการเปลี่ยนด้วยอะไหล่ใหม่
 5. ตรวจสอบการทำงานแบบต่อเนื่อง:
  • ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือระบบที่ทำงานตลอดเวลาทำให้มีน้ำไหลผ่านไปทำงานหรือไม่

เมื่อได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ จะช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานได้ตามปกติและประสบกับปัญหานี้ได้อย่างมั่นใจ ถ้าหากยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรปรึกษาช่างประปามืออาชีพเพื่อความช่วยเหลือและการแก้ไขที่เชี่ยวชาญ

1.2 แรงดันจากปั๊มน้ำไม่สม่ำเสมอ

เมื่อพบว่าน้ำที่ปั๊มน้ำส่งออกมีแรงบ้างแรงบ้าง หรือแม้กระทั่งน้ำเบามาก สาเหตุที่เป็นไปได้คือแรงดันลมในถังความดันสูงเกินไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ตรวจสอบแรงดันลมในถัง:
  • ตรวจสอบแรงดันลมในถังความดันที่อยู่ในขณะปั๊มทำงาน
  • ตรวจสอบค่าแรงดันลมในถังความดันควรจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ตามค่าที่กำหนดใน Pressure Switch
 2. ปรับแรงดันลมในถัง:
  • หากพบว่าแรงดันลมเกินค่าที่กำหนด สามารถปรับแรงดันลมในถังได้ตามความเหมาะสม
  • ปรับค่าแรงดันลมในถังให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมตามความต้องการ
 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Pressure Switch:
  • ตรวจสอบว่า Pressure Switch ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ถ้า Pressure Switch ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง อาจต้องทำการทดสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่
 4. ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม:
  • ตรวจสอบว่าปั๊มทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ปั๊มน้ำทำงานไม่ปกติ

การปรับแรงดันลมในถังความดันให้เหมาะสมจะช่วยให้น้ำที่ปั๊มส่งออกมีแรงดันที่สม่ำเสมอ และน้ำเบาหรือหนักตามความต้องการ นอกจากนี้ การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ระบบปั๊มน้ำทำงานได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ

การรั่วของท่อน้ำ

1.3 ปั๊มมีการตัดการทำงานถี่

เมื่อเจอปัญหาที่ปั๊มน้ำมีการตัดการทำงานถี่ ทำให้น้ำกระตุกตามการทำงานของปั๊มน้ำ นั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย แต่วิธีแก้ไขแบบเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้:

 1. ตรวจสอบสวิตช์แรงดัน (Pressure Switch):
  • ตรวจสอบว่าสวิตช์แรงดันทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ทำความสะอาดหน้า contact ของ Pressure Switch โดยใช้วิธีที่เหมาะสม
  • หากต้องการ ควรทดสอบการทำงานของ Pressure Switch เพื่อตรวจสอบว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
 2. ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม:
  • ตรวจสอบว่าปั๊มน้ำทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้ปั๊มน้ำทำงานไม่ปกติ
  • ถ้ามีการอุดตันหรือปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของปั๊มน้ำ จึงควรแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหาย

การทำความสะอาดหน้า contact ของ Pressure Switch เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดแรงดันน้ำในถังความดัน หากมีครายหรือสิ่งมีความต้านทานติดมา อาจทำให้การตรวจวัดแรงดันลมไม่แม่นยำ ทำให้ปั๊มทำงานได้ไม่ปกติ ดังนั้น การทำความสะอาดอย่างถูกต้องจึงมีผลสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบปั๊มน้ำ

ในกรณีที่มีการอุดตัน การทำความสะอาดหรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายที่ทำให้ปั๊มน้ำมีปัญหานี้ จะช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานอย่างเสถียรและประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.4 ปั๊มน้ำทำงานเอง

เมื่อพบว่าปั๊มน้ำทำงานเองโดยไม่มีการใช้น้ำ นั่นอาจเกิดจากปัญหาทั้งทางไฟฟ้าและ Pressure Switch ซึ่งสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบสายไฟ:
  • ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั๊มน้ำว่ามีการต่อ-ตก หรือชำรุดที่ไหนบ้าง
  • ตรวจสอบว่ามีสายไฟไหลหรือรั่วไหม
  • ทำการทดสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
 2. ตรวจสอบ Pressure Switch:
  • ตรวจสอบสวิตช์แรงดัน (Pressure Switch) ว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ทำความสะอาดสวิตช์แรงดันเพื่อลบครายหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้สวิตช์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

การทำความสะอาดสวิตช์แรงดันเป็นขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากสวิตช์นี้เป็นตัวกำหนดแรงดันน้ำในถังความดัน หากมีสิ่งสกปรกหรือครายติดมา อาจทำให้สวิตช์ทำงานไม่ถูกต้อง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปั๊มน้ำทำงานเองโดยไม่มีการใช้น้ำ

ในกรณีที่พบปัญหาที่สายไฟหรือ Pressure Switch การแก้ไขโดยการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่ถ้ายังมีปัญหาต่อเนื่อง ควรหาคำปรึกษาจากช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงปั๊มน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

ปัญหาปั๊มน้ำ

1.5 ปั๊มน้ำเสียงดังมาก

เมื่อปั๊มน้ำมีเสียงดังมากเกินไป การทำความสะอาดและตรวจสอบลูกปืนของมอเตอร์อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ดังนี้

 1. ทำความสะอาดมอเตอร์:
  • ใช้แปรงหรือเครื่องพ่นลมเพื่อทำความสะอาดที่รอยรอยการเคลื่อนที่ของมอเตอร์
  • ล้างครายหรือสิ่งสกปรกที่อาจติดอยู่บนตัวมอเตอร์
 2. ตรวจสอบลูกปืน:
  • ตรวจสอบลูกปืนของมอเตอร์ว่ามีความเสียหายหรือไม่
  • หากพบว่าลูกปืนมีปัญหา ควรทำการเปลี่ยนลูกปืนใหม่
 3. ตรวจสอบโครงสร้างการติดตั้ง:
  • ตรวจสอบว่าปั๊มน้ำได้ถูกติดตั้งบนพื้นหรือพื้นที่ที่สามารถทำให้เกิดเสียงสะท้อนมากขึ้นหรือไม่
  • ปรับแต่งหรือติดตั้งปั๊มน้ำใหม่ในตำแหน่งที่ไม่สร้างเสียงดัง

การทำความสะอาดและการตรวจสอบลูกปืนเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้โดยผู้ใช้งาน และมักเป็นวิธีที่มีผลดีในการลดเสียงดังของปั๊มน้ำ อย่างไรก็ตาม หากเสียงดังยังคงมีอยู่หลังจากการทำความสะอาด หรือมีปัญหาลูกปืนที่มีความเสียหายมาก การปรึกษากับช่างที่มีความเชี่ยวชาญอาจจะจำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาให้ทั้งหมด

1.6 ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหลออกมา

เมื่อพบว่าปั๊มน้ำทำงานอยู่แต่น้ำไม่ไหลออกมา มีขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ดังนี้:

 1. ตรวจเช็คการรั่วของท่อน้ำ:
  • ปิดการใช้น้ำทุกจุดในบ้านเพื่อหยุดการไหลของน้ำ
  • ดึงปลั๊กของปั๊มน้ำออก
  • เปิดประตูน้ำที่ท่อประปาเพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วของน้ำหรือไม่
  • หากมีการรั่ว ต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อที่มีปัญหา
 2. ล่อน้ำใหม่:
  • ปิดปั๊มน้ำโดยการถอดปลั๊ก
  • เปิดน้ำที่ท่อประปาเพื่อล่อน้ำใหม่
  • หากน้ำไหลออกมาปกติ ให้ปิดน้ำท่อประปาและเสียบปลั๊กปั๊มน้ำเพื่อทดสอบการทำงาน
  • ถ้าหลังจากเปิดปั๊มน้ำแล้วน้ำไม่ไหล อาจจะมีปัญหาที่ต้องตรวจสอบที่ปั๊มน้ำเอง

การดำเนินการตามขั้นตอนนี้อาจช่วยในการหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรพิจารณาการให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

ปั๊มน้ำไม่ทำงาน

2. วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน

เมื่อเจอกับปัญหาที่ปั๊มน้ํา ติดๆดับๆหรือไม่ทำงานเลย สามารถดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นได้ดังนี้:

 1. การรั่วของท่อน้ำ:
  • ปิดการใช้น้ำทุกจุดในบ้านและดึงปลั๊กปั๊มน้ำ
  • ทดสอบการรั่วของท่อน้ำโดยเปิดน้ำที่ท่อประปา
  • หากมิเตอร์น้ำหมุนแสดงว่ามีจุดรั่ว ควรแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ
 2. ทำความสะอาดสวิตช์แรงดัน:
  • ตรวจเช็คสายไฟและสวิตช์แรงดันว่ามีปัญหาหรือไม่
  • ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ตามความเหมาะสม
 3. ไล่อากาศในท่อ:
  • ถ้าปั๊มทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลออกมา ล่อน้ำใหม่โดยดึงปลั๊กน้ำออกและปิดวาล์วน้ำเข้า-ออกที่ปั๊ม
  • เปิดจุกและเติมน้ำเข้าไปเพื่อล่อน้ำในระบบ
 4. ลูกปืนมอเตอร์หรือปั๊มชำรุด:
  • หากมีเสียงดังมากจากมอเตอร์หรือปั๊มน้ำ ทำความสะอาดและตรวจสอบลูกปืน
  • หากมีปัญหา เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด
 5. ตรวจสอบระดับน้ำ:
  • ถ้าปั๊มทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลออกมา ตรวจสอบระดับน้ำในแท็งค์หรือท่อทางดูด
  • ล่อน้ำใหม่โดยปิดปั๊มน้ำและเปิดน้ำที่ท่อประปา
  • หลังจากนั้นเปิดจุกและเติมน้ำเข้าไป

การดำเนินการเหล่านี้เป็นขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นที่สามารถทำได้โดยผู้ใช้เอง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรพิจารณาให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ปั๊มน้ำไม่ทำงานและวิธีแก้ปัญหา

สรุปอาการปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่พบกันบ่อย

การแก้ปัญหาเบื้องต้นของปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยทำความเข้าใจกับอาการและตรวจสอบตามขั้นตอนที่ได้กล่าวถึง อย่างไรก็ตามหากปัญหายังคงอยู่หรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรปรึกษาช่างประปามืออาชีพเพื่อการช่วยเหลือเพิ่มเติมและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบน้ำของคุณได้ ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

คำถามที่พบบ่อย (อาการปั๊มน้ำ ติดๆดับๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่พบกันบ่อย)

ทำไมปั๊มน้ำติดๆดับๆ?

ปั๊มน้ํา ติดๆดับๆอาจมีสาเหตุจากการรั่วของท่อน้ำ การทำงานของสวิตช์แรงดันที่ไม่เสถียร การไล่อากาศในท่อ ลูกปืนหรือปั๊มชำรุด หรือปัญหาในระบบไฟฟ้า

ทำไมปั๊มน้ำทำงานแต่น้ำไม่ไหลออกมา?

สาเหตุอาจมีที่ท่อน้ำในบ้านรั่ว การรั่วของปั๊มน้ำ หรือปัญหาในระบบน้ำประปา

ทำไมปั๊มน้ำมีเสียงดัง?

เสียงดังมาจากหลายสาเหตุ เช่น ลูกปืนมอเตอร์หรือปั๊มชำรุด การติดตั้งไม่ถูกต้อง การเสียดทานของชิ้นส่วน การทำงานที่แรงดันสูงเกินไป หรือการสะสมของอากาศในท่อน้ำ

บทความที่น่าสนใจ