ปั้มน้ำที่ดีที่สุดสำหรับการเกษตร การเปรียบเทียบปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

การเปรียบเทียบปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

สารบัญ การเปรียบเทียบปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

1. การเลือกใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตร คืออะไร?

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ก็ดี หรือปั๊ม ซับ เม อ ร์ สก็ดี ล้วนเป็นนวัตกรรมที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผงโซล่าเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปยังเครื่องปั้มน้ำ โดยมีเครื่องอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับให้ก่อน เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสูบน้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลไฟฟ้า นับว่าทั้งประหยัดและสะดวกสบาย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเกษตรกรยุคใหม่จึงควรรู้จักนวัตกรรมนี้ ดูสินค้าทั้งหมด

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตร

การเลือกใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์หรือปั๊ม ซับ เม อ ร์ สขึ้นอยู่กับพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้ ถ้าพื้นที่เป็นแบบไหนจะเหมาะกับการใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์หรือปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

การใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ สขึ้นอยู่กับพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้ ถ้าพื้นที่ของคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ การใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์จะช่วยให้คุณสามารถสูบน้ำได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาระบบจ่ายไฟ การใช้ปั๊ม ซับ เม อ ร์ สจะช่วยให้คุณสามารถขุดเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรจะมีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเลือกปั๊มสูบน้ำให้ถูกกับพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของปั้มน้ำชนิดนั้น ๆ มาเปรียบเทียบปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์

2. ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ นวัตกรรมใหม่สำหรับชาวเกษตร

ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชาวเกษตรกรนิยมใช้เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะการทำงานของปั๊มชนิดนี้ จะใช้พลังงานจากมอเตอร์สร้างกระแสน้ำให้เกิดแรงเหวี่ยงส่งน้ำจากปลายใบพัดเข้าไปในตัวปั้มน้ำหมุนวนตามแนวแกนและส่งไปที่ทางท่อน้ำออก ระบบการเหวี่ยงของน้ำจึงมีความคล้ายกับปั้มน้ำหอยโข่ง ซึ่งเรามักจะเห็นปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ตามทุ่งนา หรือสวนไร่ต่างๆ เพราะปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

แต่ที่แตกต่างของปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชผล และสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า

ดังนั้น ถ้าคุณเป็นชาวเกษตรกรที่กำลังมองหาระบบสูบน้ำที่ประหยัดและสะดวกสบาย การใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ ดูสินค้าทั้งหมด

2.1 การใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ ต้องใช้กับพื้นที่แบบไหน?

ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์เหมาะกับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสูบน้ำมาใช้ในปริมาณปานกลางถึงมาก สามารถใช้ส่งน้ำได้ไกล และส่งน้ำได้ในปริมาณมากทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึงการแจกจ่ายน้ำในระบบประปาของหมู่บ้านหรือบำบัดน้ำเสียชลประทาน ระบบอาคารครัวเรือน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถใช้สูบของเหลวชนิดอื่น ๆ ได้ อย่างน้ำมัน เป็นต้น

การสูบน้ำของปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ นิยมนำไปใช้กับงานที่ต้องการปริมาณการไหลของน้ำระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความลึกไม่เกิน 8 เมตร แหล่งสูบน้ำที่เหมาะสำหรับปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์จะเป็นแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง อ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินไม่มากนัก จึงจะทำให้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างดี

ดังนั้น ถ้าคุณต้องการใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ เพื่อสูบและส่งน้ำใช้ในพื้นที่ที่ต้องการปริมาณการไหลของน้ำระดับปานกลางถึงมากและไม่ต้องพึ่งพาระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ ดูสินค้าทั้งหมด

ปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

3. ปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส การขุดเจาะบ่อบาดาลและนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส หรือ ปั๊มบาดาล คือการขุดเจาะบ่อบาดาลและนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยลักษณะการทำงานคือจุ่มหรือแช่ปั๊มลงไปใต้น้ำในบ่อหรือใต้ผิวดิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูดน้ำที่อยู่ลึกลงไปในชั้นผิวดินตั้งแต่ 10 เมตร – 100 เมตร และมีกำลังส่งน้ำความแรงสูง

ส่วนประกอบที่สำคัญของปั๊ม ซับ เม อ ร์ สคือมอเตอร์และใบพัด ที่ทำหน้าที่ในการสูบน้ำจากระดับความลึกหลายระดับ การใช้ปั๊ม ซับ เม อ ร์ สจึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการสูบน้ำจากระดับความลึกหลายระดับ เช่น บ่อบาดาล หรือพื้นที่ที่ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า

4. ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ สเป็นเครื่องสูบน้ำที่มีความแตกต่างกัน

4.1 ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์:

 • จุดเด่น:
  1. โครงสร้างและส่วนประกอบไม่ซับซ้อน
  2. ติดตั้งง่ายตามความต้องการ
  3. ไม่มีวาล์วหรือลูกสูบ
  4. ดูแลรักษาได้ง่าย หาซื้ออะไหล่ง่าย
 • ข้อควรระวัง:
  1. สูบน้ำได้ความลึกไม่เกิน 8 เมตร ในกรณีใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ชนิดเจ็ตคู่ จะสูบน้ำได้ลึกขึ้น แต่ใช้พลังงานค่อนข้างสูง
  2. ก่อนจะสูบน้ำต้องมีการล่อน้ำ (ถ้าหากว่าเครื่องสูบน้ำนั้นไม่มีลิ้นหัวกะโหลกหรืออุปกรณ์ล่อน้ำอัตโนมัติ)

4.2 ปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส:

 • จุดเด่น:
  1. สูบน้ำได้ลึกสูงสุด 110 เมตร
  2. กำลังวัตต์มากถึง 2,200
  3. ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูงได้เป็นอย่างดี 4.ไม่ต้องล่อน้ำ
 • ข้อควรระวัง:
 1. ต้องเตรียมอุปกรณ์โดยติดตั้งให้ปั๊ม ซับ เม อ ร์ สสูงกว่าบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ดูดโคลนแทนน้ำ
 2. ราคาค่อนข้างสูง หากการทำงานที่ใช้การปั้มน้ำน้อย ต้นทุนไม่เยอะ จะทำให้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร
 3. เมื่อมอเตอร์เกิดการเสียหายหรือมีปัญหาจะไม่สามารถซ่อมแซมได้
 4. หากต้องการใช้ปั๊ม ซับ เม อ ร์ สที่ขนาดใหญ่ขึ้น จะใช้กำลังไฟเยอะ จึงอาจจะต้องเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ให้มากขึ้น

5. การล่อน้ำ วิธีการไล่อากาศในเครื่องปั้มน้ำ

การล่อน้ำคือวิธีการไล่อากาศในเครื่องปั้มน้ำออกก่อน เมื่อความดันอากาศในปั๊มน้อยลง น้ำจะสามารถไหลเข้ามา จึงจะสามารถปั้มน้ำขึ้นมาได้ การล่อน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานเครื่องปั้มน้ำ เพื่อให้เครื่องปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD 

สรุปการเปรียบเทียบปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส ที่ดีที่สุดสำหรับการเกษตร

การเลือกปั้มน้ำโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและการใช้งานในพื้นที่ที่มีอยู่ ถ้าต้องการใช้ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์ จะเหมาะกับพื้นที่ภาคเกษตร ทำไร่นา ทำสวนผักผลไม้ ทำฟาร์มสัตว์ หรือการบำบัดน้ำเสียในอาคารครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดี ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD 

แต่หากเลือกใช้ปั้มน้ำซับเมอร์ส จะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสูบน้ำลึกจากบ่อบาดาลมาใช้ หรือในการเกษตรที่ขาดแคลนน้ำ พื้นที่ที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง ปั๊ม ซับ เม อ ร์ สสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เช่นกัน

ในปั้มน้ำแต่ละชนิดหากเลือกตรงกับความต้องการใช้งาน จะทำให้ปั้มน้ำชนิดนั้นๆ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปั้มน้ำที่ดีที่สุดสำหรับการเกษตร การเปรียบเทียบปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ ส

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์คืออะไร?

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์เป็นปั้มน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์และปั๊ม ซับ เม อ ร์ สแตกต่างกันอย่างไร? 

ปั๊ม หอยโข่ง โซ ล่า เซลล์เหมาะกับการสูบน้ำในปริมาณปานกลางถึงมากจากระดับความลึกไม่เกิน 8 เมตร ใช้ส่งน้ำได้ไกลและใช้ในไร่นา, สวนผัก, สวนผลไม้, ฟาร์มสัตว์, การบำบัดน้ำเสีย, ระบบประปาของหมู่บ้าน, ระบบอาคารครัวเรือน, และภาคอุตสาหกรรม
ปั๊ม ซับ เม อ ร์ สเหมาะกับการขุดเจาะบ่อบาดาลและนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้, เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูดน้ำที่อยู่ลึกลงไปในชั้นผิวดินตั้งแต่ 10 เมตร – 100 เมตร

การล่อน้ำคืออะไร?

การล่อน้ำคือวิธีการไล่อากาศในเครื่องปั้มน้ำออกก่อน เพื่อให้เครื่องปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่น่าสนใจ