วิธีรับมือเมื่อฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง

วิธีรับมือเมื่อฟ้าผ่าแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเอง

สารบัญบทความ วิธีรับมือเมื่อฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง

การรับมือกับฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากฤดูฝนหรือพายุมักเป็นเวลาที่ฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน การระมัดระวังและการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เพื่อป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าหรือพายุ ควรมีการตรวจสอบสภาพแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือเวลาที่มีพายุเข้ามา การตรวจสอบสภาพของแผงโซล่าเซลล์จะช่วยให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่สภาพอากาศไม่ดี

การตรวจสอบสภาพแผงโซล่าเซลล์ไม่ยาก เพียงแต่คุณต้องตรวจสอบว่ามีฟองน้ำหรือคราบที่เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนแผงโซล่าเซลล์หรือไม่ หากมีคราบน้ำอาจทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหลอย่างเต็มที่หรือทำให้เกิดอันตรายได้ ในกรณีที่พบฟองน้ำหรือคราบที่เป็นอันตราย ควรทำการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยใช้ผ้าเช็ดหรือแปรงขนนุ่มเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ควรมีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโซล่าเซลล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการฟ้าผ่า เช่นการติดตั้งตัวกันช็อตไฟฟ้าหรือระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ควรมีการรับต่อสภาพอากาศและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับฟ้าผ่าโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อปกป้องแผงโซล่าเซลล์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ดังนั้น อย่าลืมดูแลและรักษาแผงโซล่าเซลล์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

ฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ฟ้าผ่าไหม

ในบางกรณีที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อาจสร้างความเสี่ยงต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ โดยเฉพาะถ้ามีฟ้าผ่าใกล้เคียงและสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูง การกระชากไฟฟ้าจากฟ้าผ่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบโซล่าเซลล์ได้ อย่างไรก็ตาม การมีการออกแบบและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อย่างถูกต้องและประสบการณ์ของผู้ผลิต อาจช่วยในการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าได้ ดังนั้นไม่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือไม่ก็ควรเลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบโซล่าเซลล์ของคุณในทุกสถานการณ์ทางอากาศ

การป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากฟ้าผ่า

การป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากฟ้าผ่าและฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณสามารถทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา ดังนั้น มีสิ่งที่คุณต้องระวังและไม่ควรลืมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ดังนี้

ติดตั้งสายดินเข้ากับแผงโซล่าเซลล์

การติดตั้งสายดินเข้ากับแผงโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากผลกระทบของฟ้าผ่าและสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือพายุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน การทำงานของแผงโซล่าเซลล์เน้นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นและสร้างคลื่นแม่เหล็กที่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้

การติดตั้งสายดินจึงเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากคลื่นแม่เหล็กอันตรายนี้ โดยการสร้างเส้นทางสำหรับกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กให้ไหลไปยังดิน ซึ่งจะช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่สามารถส่งผลต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ นอกจากนี้ การติดตั้งสายดินยังช่วยลดความเสี่ยงจากการชนกันของคลื่นไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของฟ้าผ่าหรือพายุ

ด้วยความสำคัญของการรักษาและป้องกันระบบโซล่าเซลล์ให้มีประสิทธิภาพทำให้การติดตั้งสายดินเข้ากับแผงโซล่าเซลล์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามมาตรฐานและขั้นตอนการติดตั้งอย่างถูกต้องจึงจะช่วยให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลาในทุกสภาพอากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

การป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากการกระชากไฟฟ้าอาจเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับบางคน แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะฟ้าผ่าสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบโซล่าเซลล์ของคุณได้ในทันที

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันระบบโซล่าเซลล์ของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่สามารถเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าลงให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยป้องกันระบบไฟฟ้าของคุณไม่ให้เสียหายได้

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากมีหลากหลายประเภท เช่น ไฟล้ำทาง, ตัวกันช็อตไฟฟ้า, หรือตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการกระชากไฟฟ้าหรือการป้องกันระบบไฟฟ้าของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะใช้งานระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานหรือไม่ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเป็นการป้องกันอันดับหนึ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ เพื่อให้ระบบของคุณมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ปิดการทำงานของแผงโซล่าเซลล์

เมื่อพบว่าฝนฟ้าหรือฟ้าผ่ากำลังเข้ามาในพื้นที่ของคุณ มีสิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องแผงโซล่าเซลล์ของคุณให้ปลอดภัย การปิดการทำงานของแผงโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่คุณควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อพบเห็นสัญญาณของสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ

การถอดปลั๊ก Inverter และหยุดการใช้งานแผงโซล่าเซลล์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้แผงโซล่าเซลล์เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าหรือความสูงของคลื่นแม่เหล็กที่อาจเกิดขึ้น โดยการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ในระหว่างสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบหรืออาจเสี่ยงต่อความเสียหายที่ไม่ต้องการ

การดำเนินการนี้จะช่วยให้ระบบโซล่าเซลล์ของคุณปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดฝนฟ้าหรือฟ้าผ่า การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรทำเพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ของคุณมีการทำงานที่เสถียรและปลอดภัยในทุกสถานการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

การป้องกันแผงโซล่าเซลล์ไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเป็นเรื่องสำคัญ การดำเนินการตามข้อแนะนำที่กล่าวมาจะช่วยให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น อย่าลืมดูแลและรักษาระบบของคุณอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ของคุณมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

แผงโซล่าเซลล์ฟ้าผ่าไหม

ฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์ ต้องทำอย่างไร

เมื่อพบว่าฟ้าผ่าลงใกล้แผงโโซล่าเซลล์ของคุณ สิ่งที่ควรทำเลยก็คือรีบระมัดระวังและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ถอดปลั๊กไฟ Inverter

เมื่อเราเห็นสัญญาณของฟ้าผ่าหรือฝนฟ้ากำลังเข้ามาใกล้ การปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันระบบโซล่าเซลล์ของเราไม่ให้เกิดความเสียหาย และสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อเราตระเวนเห็นสัญญาณเหล่านี้คือการถอดปลั๊กไฟ Inverter ออกจากระบบทันที  สินค้าทั้งหมด

เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบแผงโซล่าเซลล์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เราควรที่จะปฏิบัติการดำเนินการนี้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอช้า

การถอดปลั๊กไฟ Inverter จะช่วยป้องกันการกระทำของกระแสไฟฟ้าที่อาจกลับไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะเมื่อมีความผิดปกติในสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน การดำเนินการนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำทันทีเมื่อเรารับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น การระมัดระวังและทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม เช่น การถอดปลั๊กไฟ Inverter ออกจากระบบ จะช่วยให้ระบบโซล่าเซลล์ของเราปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างมั่นคง โดยไม่เสี่ยงต่อความเสียหายในระยะยาว

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เมื่อเราพบว่าสภาพอากาศไม่แน่นอน หรือเห็นสัญญาณของฟ้าผ่าหรือฝนฟ้าเข้ามาใกล้ การทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการตรวจสอบด้วยตนเองอย่างรอบคอบเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อรับรู้ถึงสภาพของระบบโซล่าเซลล์ของเราได้อย่างแท้จริง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้โซล่าเซลล์ควรเน้นไปที่อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องในระบบ เช่น ตัวแผงโซล่าเซลล์เอง, สายไฟ Inverter, และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบ โดยทำการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่

หากพบความเสียหายใดๆ ควรหยุดการใช้งานทันที และไม่ควรพยายามซ่อมแซมด้วยตนเอง ในที่นี้เราควรเรียกช่างมาตรวจสอบและประเมินความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอและระมัดระวัง เป็นการป้องกันที่สำคัญที่จะช่วยให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพและคงทนในการใช้งานได้อย่างยาวนานในอนาคต

ติดต่อช่างผู้ชำนาญการ

เมื่อเราได้ทำการตรวจสอบระบบเองแล้วและพบความผิดปกติหรือความเสียหายที่ต้องการการแก้ไข เราควรทำการติดต่อช่างผู้ชำนาญการทันทีเพื่อให้มาตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้ง การทำเช่นนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ในความปลอดภัยและความเชื่อถือในการใช้งานระบบของเราในอนาคต

การติดต่อช่างผู้ชำนาญการเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากช่างผู้ชำนาญการมีความชำนาญและความรู้ทางเทคนิคที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นในอนาคต

หากมีการเสียหายที่ต้องการแก้ไข เช่น การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ เราควรทำการดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานระบบในอนาคต

การป้องกันและการระงับเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นกับแผงโซล่าเซลล์ของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการดำเนินการที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ สุดท้าย หากมีการเข้าประกันระบบโซล่าเซลล์ คุณควรติดต่อบริษัทประกันเพื่อดำเนินการเรื่องการเคลมเบื้องต้นและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

Inverter

การป้องกันความเสียหายกับระบบโซล่าเซลล์ในช่วงฝนตก

การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบโซล่าเซลล์ในช่วงฝนตกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเรารู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ควรระมัดระวังและรู้ถึงวิธีการป้องกันเหตุที่สามารถทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งช่างหรือผู้ชำนาญการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันและความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

หนึ่งในวิธีการสำคัญที่สุดในการป้องกันระบบโซล่าเซลล์ในช่วงฝนตกคือการถอดปลั๊กของระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ Inverter ออกจากการเชื่อมต่อกันก่อนทุกครั้งที่มีการเกิดฝนตกในพื้นที่ การดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่อาจเสียหายได้

เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพและคงทนในการใช้งานอย่างยาวนาน ควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยต้องเช็คและตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ใดมีสภาพเสียหายหรือมีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะการทำความสะอาดตัวแผงและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

และหากบ้านหรือสถานที่ของคุณไม่ต้องการเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าหรือความสูงของคลื่นแม่เหล็ก ควรพิจารณาในการติดตั้งสายดิน เสาล่อฟ้า และอุปกรณ์เสริมป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection Device) เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับระบบโซล่าเซลล์ของคุณอย่างเต็มที่

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์

การเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงในการวางแผนและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ และหาวิธีการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ของเราปลอดภัยจากความเสี่ยงนี้ได้ดีที่สุด

หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์คือโครงสร้างโลหะของแผงโซล่าเซลล์เอง โดยโครงสร้างเหล่านี้มักมีหน้าที่เป็นกรอบและรองรับแผง ซึ่งสามารถดึงดูดฟ้าผ่าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นที่โล่ง เช่น หลังคาบ้าน หรือฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฟ้าผ่าโซล่าเซลล์เกิดขึ้นได้ง่าย

สายไฟที่เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์สามารถทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่ามายังระบบโซล่าเซลล์ได้ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบโซล่าเซลล์ เช่น Inverter ซึ่งก็เป็นอีกตัวช่วยในการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ และสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่า สามารถรบกวนระบบไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์ได้โดยตรง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยทั้งคน อุปกรณ์ และทรัพย์สิน การวางแผนและการป้องกันไม่ให้เกิดฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งสายดิน เสาล่อฟ้า และอุปกรณ์เสริมป้องกันฟ้าผ่า เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับระบบโซล่าเซลล์ของเราอย่างเต็มที่ ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับมือเมื่อฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์

ฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์เกิดจากอะไร?

ความเสี่ยงมาจากฟ้าผ่าใกล้ๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กสูงและกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง ทำให้เกิดการกระชากไฟฟ้าไปยังระบบโซล่าเซลล์

การรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์ควรทำอย่างไร?

ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดปลั๊กไฟ Inverter ออกจากระบบ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และติดต่อช่างผู้ชำนาญการเพื่อการแก้ไขอาการ

ควรทำอย่างไรหากไม่สามารถระบุสาเหตุของฟ้าผ่าได้?

หากไม่สามารถระบุสาเหตุของฟ้าผ่าได้ ควรระงับการใช้งานระบบโซล่าเซลล์และติดต่อช่างผู้ชำนาญการทันทีเพื่อให้ได้การตรวจสอบและประเมินสถานะของระบบ

บทความที่น่าสนใจ