ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่ ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3060 วัตต์  ระบบสูบน้ําพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 kW เครื่องสูบน้ำ โซ ล่า เซลล์ เคลื่อนที่  ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน โครงการ เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ โซ ล่า เซลล์ สูบน้ำ บ่อ  โซ ล่า เซลล์สูบน้ำบาดาล

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 วัตต์ หรือ ขนาดกำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้า 3  กิโลวัตต์

สามารถ ขับปั๊มน้ำ ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ หรือ 3 แรงม้า  ชนิดมอเตอร์กระเเสสลับ ทั้งชนิด สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ผิวดิน เเละสูบน้ำ โซล่าเซลล์ น้ำบาดาล จากใต้ดิน สามารถทำงานได้ ในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง และ สามารถเคลื่อนย้าย ได้ง่ายด้วยการลากจูง และรองรับ การสูบน้ำ ที่ต้องการปริมาณน้ำ เป็นจำนวนมาก ง่าย เเละ สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะกับผู้ต้องการสูบน้ำ ด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ ในสถานที่ต่างๆ หลายๆ สถานที่ สามารถเข้าถึง แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้ง่าย เเละช่วย  ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน ทางการเกษตร สูบน้ำอุปโภค บริโภค ด้วยพลังงานสะอาด ไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างภาพ ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 วัตต์ แบบลากจูง

ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3060 วัตต์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  ประกอบด้วย

1.รถลากจูง

2.แผงโซล่าเซลล์ ระบบพับเก็บได้

3.เครื่องแปลง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวอย่างภาพ ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 วัตต์ แบบลากจูง ขณะกางแผงโซล่าเซลล์

ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน

ข้อดีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

1.สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ด้วยการลากจูง ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่ยุ่งยาก

2.สามาถใช้ได้ในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน

3.มีความคล่องตัวสูง ไม่ยุ่งยาก ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในกรณี ใช้สูบน้ำหลายๆ พื้นที่

4.สามารถสูบน้ำได้เป้นจำนวนมาก

5.สามารถพับ เเละกางเเผงโซล่าเซลล์ได้ ง่าย  สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์

6.สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำมัน ได้มากกว่าเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนเป็น ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

7. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นการใช้พลังงาน จากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยมลพิษหรือของเสียสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ

8.อายุการใช้งานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ยาวนาน ประมาณ 20-25 ปี *ในกรณีที่ไม่มีการชำรุดหรือเกิดความเสียหาย หากใช้งานถูกต้อง เเละเหมาะสม

9.ประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สามารถ สามารถดัดแปลงเป็นรถเข็นโซล่าเซลล์ ทั้งขนาดเล็ก เเละขนาด กลาง ขนาดใหญ่

โครงการ เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์

หลักการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย โซล่าเซลล์ ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรก ในปี ค.ศ.1954 หรือประมาณ 63 ปี มาแล้ว ( ผู้ประดิษฐ์คือ Chapin และ Fuller และ Pearson ) ต่อมาในปี ค.ศ.1959 โซล่าเซลล์ ถูกพัฒนาให้เป็นปีก ของดาวเทียม ที่โคจรออกไปนอกโลก ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้กับดาวเทียมใช้ในการ ทำภารกิจสำรวจอวกาศ

การทำงานของ โซล่าเซลล์ คือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยเมื่อแสงแดดซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระทบกับสารกึ่งตัวนำ ก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน

ตัวแผงโซลล่าเซลล์จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) แล้วจะไหลเข้าไปในอินเวอร์เตอร์เป็นตัวที่มีหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) หลังจากนั้นจะไหลเข้าตัวปั้มน้ำให้ทำการสูบน้ำขึ้นมา ซึ่งตัวปั้มน้ำนั้นจะหยุดทำงานเองเมื่อน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแห้ง และหยุดทำงานเมื่อเวลาที่แสงหมดหรือตอนกลางคืน ถ้าหากต้องการใช้ในเวลากลางคืน จะสามารถใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมการทำงาน  และคอนโทรลชาร์จเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟจากแผงโซล่าเซลล์และแหล่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อส่งไปให้โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 kW

การดูแลรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

1.แผงโซล่าเซลล์ ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้ผ้าสะอาดหรือใช้น้ำฉีดที่แผงได้เลย เนื่องจากระบบแผงโซล่าเซลล์นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับกลางแจ้ง พร้อมสำหรับการถูกฝนถูกลมอยู่แล้ว ส่วนความถี่ในการทำความสะอาด ควรทำเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ด้อยลง และทำให้การผลิตไฟฟ้าทำได้อย่างไม่เต็มที่

2.ปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำ ควรใช้งานให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่อง ควรมีการหมั่นตรวจตราความสมบูรณ์ว่าพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหักโหมใช้งานหนักจนมากเกินไป เพราะจะทำให้ปั้มน้ำเกิดความเสื่อม ส่งผลทำให้อายุการใช้งานของปั๊มลดน้อยลง นอกจากนี้ในส่วนของสายพานมู่เล่ย์ ก็ด้วย

3.ระบบโครงสร้างรถสูบน้ำ ควรดูเเล โครงสร้างตัวถังรถ เเละ ระบบหล่อลื่นช่วงล่าง ระบบลมยาง ให้สมบูรณ์ สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการ ลดภาระสิ้นเปลื้องน้ำมัน เเละ ความปลอดภัย เพื่อใช้งาน ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละยืดอายุการใช้งาน

ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3060 วัตต์  ระบบสูบน้ําพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 kW เครื่องสูบน้ำ โซ ล่า เซลล์ เคลื่อนที่  ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน โครงการ เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ โซ ล่า เซลล์ สูบน้ำ บ่อ  โซ ล่า เซลล์สูบน้ำบาดาล