ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้ ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์

รายละเอียด ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์

หรือ รถเข็นสูบน้ำขนาด 320 วัตต์ สำหรับใช้สูบน้ำในการเกษตร หรือ ใช้สอย ได้อย่างสะดวก กะทัดรัด เหมาะแกผู้ที่ ต้องการสูบน้ำในพื้นที่จำกัด ด้วยข้อดีเรื่องของขนาดรถสูบน้ำโซล่าเซลล์ ขนาดเล็ก
คุณสมบัติ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

ขนาด 320 วัตต์
-มีขนาดเล็ก กระทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถเข้าถึงพื้น สูบน้ำที่มีขนาดคับแคบ
-ดูแลรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน และ ทนทาน
-ต้นทุนต่ำ เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์ จำนวนไม่มากนัก
-ลดการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ลดต้นทุน ในการทำการเกษตรด้วยพลังงานทดแทน
-เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
-สูบน้ำได้ลึกประมาณ 9 เมตร
-ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ 3000 ลิตร/ชั่วโมง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบ สูบ น้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้ :
1.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ หรือ แผงโมโนคริสตัลไลน์ ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 320 วัตต์
2.มอเตอร์บัสเลส (Brushless Motor) ชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน ไฟดีซี แรงดัน 24 โวลล์ ขนาดกำลังไฟฟ้า 350 วัตต์
3.กล่องควบคุมการทำงานไฟฟ้า (Control units)
4.ปั๊มชัก/หรือปั๊มหอยโข่ง ขนาด1นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
5.ท่อดูดน้ำขนาด 1 นิ้ว ความยาว 12เมตร
6.ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้วความยาว
7.รถเข็นสูบน้ำ พร้อมล้อเลื่อน
8.ตู้ควบคุม ปิด-เปิด การทำงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ โทร.02-193-5549
Line ID : SolarD

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่ กระทรวงพลังงาน