วิธีการคำนวณไฟฟ้า สูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์แบบเข้าใจง่าย

วิธีการคำนวณไฟฟ้า สูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์แบบเข้าใจง่าย

สารบัญบทความ วิธีการคำนวณไฟฟ้า สูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์

การผลิตพลังงานด้วยโซล่าเซลล์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน โดยเฉพาะโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีแสงแดดเพียงพอ แต่การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ที่ติดตั้งนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่อาจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับบางคน

การติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid และ Off-Grid กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย แต่ก่อนจะเลือกใช้หรือติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น มีเรื่องสำคัญอยู่หนึ่งอย่างที่ต้องรู้เสียก่อน ซึ่งนั่นก็คือ การคำนวณไฟฟ้าเพื่อดูความเหมาะสมในการใช้งานโซล่าเซลล์ขนาดต่าง ๆ นั่นเอง โดยในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านมาหาคำตอบในการคำนวณไฟฟ้าโซล่าเซลล์ On-Grid และ Off-Grid อย่างไรให้คุ้มค่า ไปพร้อมๆ กัน

คํา น วณ โซ ล่า เซลล์

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์นี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงปริมาณพลังงานที่จะใช้งานในแต่ละวัน และต้องการกำลังไฟฟ้าเพื่อประกอบการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม โดยคํา น วณ โซ ล่า เซลล์นี้จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ติดตั้ง, ปริมาณแสงแดดที่ได้รับ, ปริมาณพลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดและไม่มี, และความต้องการการสำรองพลังงานในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจเลือกใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การสูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งอาจมีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ไม่มีการใช้งานในระยะยาว เช่น การลดค่าไฟฟ้ารายเดือน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของระบบโซล่าเซลล์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาติดตั้ง, อัตราการเติบโตของเทคโนโลยี, และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้งานพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน สินค้าทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานโซล่าเซลล์เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม การคำนวณไฟฟ้าเพื่อประมาณการขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ควรทำการสูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ณอย่างถูกต้องโดยพิจารณาทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบที่เลือกใช้ เพื่อให้การลงทุนในพลังงานทดแทนนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรและประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ และทำให้โลกของเราก้าวไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไปด้วยกัน การสูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์นี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น การสูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์เหล่านี้ควรถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่สนใจการนำโซล่าเซลล์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวในอนาคต

1. ระบบโซล่าเซลล์แบบ On-Grid และ Off-Grid

1.1 ความแตกต่างของโซล่าเซลล์ On-Grid และ Off-Grid

โซล่าเซลล์ On-Grid และ Off-Grid มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแง่มุมของการทำงานและการใช้งาน โดยที่โซล่าเซลล์ On-Grid เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของเมืองหรือพื้นที่นั้น ๆ โดยที่พลังงานที่ผลิตขึ้นจะถูกนำเข้าระบบไฟฟ้าอย่างตรงไปยังบ้านหรือองค์กร ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการประหยัดค่าใช้จ่ายในพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้งานโซล่าเซลล์ On-Grid เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปในพื้นที่เมือง โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงที่มีเมฆมากก็ตาม เนื่องจากไฟฟ้าจะถูกนำเข้ามาจากระบบไฟฟ้าหลักเพื่อเสริมพลังงานที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ และหากมีพลังงานเกินจากการผลิต ผู้ใช้สามารถขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ก็มีข้อเสียบางประการ เช่น หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจากระบบไฟฟ้าหลัก โซล่าเซลล์ก็จะดับไปด้วย และยังมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาระบบที่อาจต้องเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับการเชื่อมต่อตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดอีกด้วย

ส่วนโซล่าเซลล์ Off-Grid นั้น เป็นระบบที่ตั้งอยู่แยกต่างหากจากระบบไฟฟ้าหลัก และต้องใช้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าเพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์น้อยหรือไม่มีแสงอาทิตย์เลย ระบบ Off-Grid มักเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึง และมีประโยชน์มากในการป้องกันความขัดข้องของการไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของระบบ Off-Grid คือ ต้องการการลงทุนสูงในการซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า และอาจมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการใช้งานเกินความจุของแบตเตอรี่

ดังนั้น การเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบอย่างละเอียด และใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจที่มีความเป็นรอบคอบและถูกต้องที่สุดต่อการนำโซล่าเซลล์มาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว ในที่สุด การลงทุนในพลังงานทดแทนนั้นไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อม เเต่ยังเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้งานโซล่าเซลล์ว่าระบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของตน สินค้าทั้งหมด

คำนวณไฟฟ้า

2. การคำนวณไฟฟ้า

2.1 ความสำคัญในการการคำนวณไฟฟ้าก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์

การคำนวณไฟฟ้าก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ใช่เพียงแค่ขั้นตอนเริ่มต้น แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบที่เราจะติดตั้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมของเราอีกด้วย

หลายๆ คนอาจไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการคำนวณไฟฟ้าก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆ เช่นกัน ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการคำนวณไฟฟ้ากันดีกว่า

คำนวณไฟฟ้าก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์มีประโยชน์หลายด้าน เช่น

 1. ช่วยให้รู้ถึงขนาดของโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม: การคำนวณไฟฟ้าช่วยให้เรารู้ว่าต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่เท่าใดเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อการใช้งานในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ
 2. ช่วยประเมินว่าระบบโซล่าเซลล์แบบใดเหมาะสม: การคำนวณไฟฟ้าช่วยให้เรารู้ว่าระบบโซล่าเซลล์แบบใด (On-Grid หรือ Off-Grid) จะเหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานของเรา
 3. การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์สำหรับระบบ On-Grid และ Off-Grid แตกต่างกัน: ระบบ On-Grid และ Off-Grid มีวิธีการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องเลือกระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา

ดังนั้น การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ให้ละเอียดรอบคอบก่อนทำการติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยให้เราได้ระบบโซล่าเซลล์ที่มีขนาดเหมาะสม และคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวได้ดีที่สุด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซล่าเซลล์ในบ้านหรือธุรกิจ การคำนวณไฟฟ้าก่อนการติดตั้งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ควรทำให้แน่ใจว่าเราจะได้ระบบที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดสำหรับความต้องการและสภาพแวดล้อมของเรา

3. วิธีคำนวณไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid

การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริดอาจจะเป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป แต่ความเข้าใจในการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์อาจยังขาดเรื่องความแม่นยำ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่าในการใช้งาน

วิธีการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ On-Grid อย่างง่ายและแม่นยำ เพื่อช่วยให้คุณเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

3.1 การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์สำหรับการใช้ไฟในช่วงกลางวันเยอะๆ

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์แบบนี้เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางวัน เช่น บ้านที่มีสมาชิกใช้งานในช่วงกลางวันหรือสำนักงานที่มีการทำงานในเวลาปกติ

ขั้นตอนการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. ดูยอดการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน (ประมาณ 09:00 – 16:00 น.) จากใบแจ้งหนี้
 2. คำนวณหาร้อยละของการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันต่อการใช้ไฟฟ้าทั้งวัน
 3. เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 90-100% ของสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน

ตัวอย่างการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. การใช้ไฟฟ้ากลางวันต่อเดือน ÷ 30 วัน = หน่วยการใช้ไฟต่อวัน
 2. สมมติการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนคือ 4,211 หน่วย / 30 วัน = 141 หน่วย (ต่อวัน)
 3. หลังจากได้หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อวันแล้ว คำนวณหาชั่วโมงที่ใช้แสงอาทิตย์ เพื่อเลือกใช้โซล่าเซลล์
  • ในช่วงกลางวันเราใช้ไฟฟ้าประมาณ 50% (ในที่นี้คิดเป็น 70 หน่วย)
  • นำ (หน่วยใช้ไฟต่อวัน คิดจาก 50% ของ 141 หน่วย) 70 ÷ 4 (ชั่วโมงแสงอาทิตย์) = 17 kW

ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเราสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ถึง 17 kW ซึ่งจะเป็นที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในบ้านหรือสถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวันโดยเฉพาะ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ดีที่สุด

3.2 การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์สำหรับการใช้ไฟช่วงกลางวันน้อย

การคำนวณไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟในช่วงกลางวันน้อยเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันน้อย เช่น อาคารสำนักงานที่มีการทำงานในเวลาปกติ

ขั้นตอนการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. ดูยอดการใช้ไฟฟ้ารายเดือนจากใบแจ้งหนี้ โดยเลือกดูที่ยอดใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วงเวลากลางวัน (09:00 – 16:00 น.)
 2. คำนวณหาร้อยละของการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันต่อการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 3. เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 80-100% ของสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน

ตัวอย่างการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. การใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็น 50 หน่วย จากการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 100 หน่วย ซึ่งเป็น 50% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 2. ติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 50 kWp เพื่อผลิตไฟฟ้าเพียงพอเพื่อครอบคลุม 100% ของการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน

วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้ระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะ และเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย คุณสามารถปรับขนาดระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3.3 การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์สำหรับการใช้ไฟที่ไม่ค่อยคงที่

การใช้งานไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารที่ไม่คงที่เป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อย ซึ่งอาจเป็นไปได้เช่น บ้านทั่วไปที่สมาชิกในครัวเรือนมีกิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้าไม่เหมือนกันหรืออาคารสำนักงานที่มีจำนวนผู้ใช้บริการไม่แน่นอน หรือมีการใช้งานไฟฟ้าในวันหยุดต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า ควรมีการคำนึงถึงวิธีการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ที่เหมาะสม

ขั้นตอนการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. บันทึกการใช้ไฟฟ้า: บันทึกการใช้ไฟฟ้าทุกๆ 1 วัน เป็นระยะเวลา 3-7 วัน เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอและครอบคลุมการใช้งานไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ
 2. คํานวณค่าเฉลี่ย: หาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (kWh/day) โดยนำจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้รวมทั้งหมดและหารด้วยจำนวนวันที่บันทึกข้อมูล
 3. เลือกขนาดของโซลาร์เซลล์: เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ผลิตไฟได้ 90-100% ของค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อวัน

ตัวอย่างการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน: 15 kWh
 2. ขนาดของโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสม: ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 15 kW เพื่อผลิตไฟได้ 100% ของค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อวัน

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์โดยวิธีนี้จะช่วยให้ได้ระบบโซลาร์เซลล์ที่ตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการใช้งานไฟฟ้าจะไม่คงที่ก็ตาม การบันทึกข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คำนวณได้อย่างแม่นยำและประหยัดทรัพยากรในการใช้งานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ดังนั้น การคำนวณโซลาร์เซลล์ด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานไฟฟ้าที่ไม่คงที่นี้อย่างแท้จริง

การใช้งานไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารที่ไม่คงที่เป็นสถานการณ์ที่มีอยู่จริง และการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งานจริงๆ ดังนั้น วิธีการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานคือการบันทึกและคำนวณข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระยะเวลาที่เป็นไปได้ เพื่อให้ได้ขนาดของระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการของการใช้งานจริงๆ

โดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้ได้ระบบโซลาร์เซลล์ที่ตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการใช้งานไฟฟ้าจะไม่คงที่ก็ตาม ความยืดหยุ่นในการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์และการปรับเปลี่ยนขนาดของระบบโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการวางแผนและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในสถานการณ์ที่ไม่คงที่นี้ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

3.4 การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์จากบิลค่าไฟ

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์จากบิลค่าไฟเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้าในอัตราคงที่ โดยจะนำข้อมูลจากบิลค่าไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ และเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจึงนำไปใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ในภายหลังได้ วิธีการคำนวณนี้มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

 1. ดูข้อมูลจากบิลค่าไฟ: แยกข้อมูลในบิลค่าไฟฟ้าออกเป็นหมวด A – ค่าพลังงานไฟฟ้า, B – ค่าบริการรายเดือน, C – ค่า ft (Fuel Tariff), และ D – รวมเงินค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี E – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย
 2. คํานวณค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด: นำค่า A+B+C+E หรือ D+E มารวมกันเพื่อหาค่า F ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดที่ต้องชำระในแต่ละเดือน

ตัวอย่างการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์:

ค่า A+B+C = D
3,010.74 + 38.22 + (-84.91) = 2,964.05 บาท

D + E = F
2,964.05 + 207.48 บาท = 3,171.53 บาท

วิธีการคำนวณจากบิลค่าไฟฟ้านี้เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลทางเทคนิคจำนวนมาก โดยการคำนวณจากบิลค่าไฟฟ้าจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าในสถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีคำนวณไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าเซลล์ Off-Grid

การคำนวณไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ Off-Grid ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเมื่อเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดก่อนเสมอ ดังนั้น ขั้นตอนการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้ดังนี้

 1. การประมาณการพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Load): ให้เริ่มต้นโดยการประมาณการพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในระบบต้องการในแต่ละวัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการบันทึกการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟสว่าง, เครื่องปรับอากาศ, และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ในเวลา 24 ชั่วโมงและรวมระยะเวลาที่ใช้งานเป็นจำนวนวันที่คุณต้องการให้ระบบ Off-Grid ให้ไฟฟ้า
 2. การคำนวณพลังงานที่ต้องการจากแผงโซลาร์เซลล์: โดยการใช้ประมาณการพลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) ที่เราได้คำนวณมาก่อนหน้านี้ และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจจะต้องคำนวณจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่การติดตั้ง, มุมของแสงอาทิตย์, และปริมาณของแสงอาทิตย์ที่รับมา
 3. การเลือกระบบแบตเตอรี่: ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของคุณและจำนวนวันที่คุณต้องการให้ระบบ Off-Grid สามารถใช้งานได้โดยไม่มีแหล่งพลังงานภายนอก คุณจะต้องคำนึงถึงความจุแบตเตอรี่ที่เพียงพอในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เผื่อไว้สำหรับการใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
 4. การเลือกและการคำนวณอินเวอร์เตอร์: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่สามารถแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน และคำนวณว่าอินเวอร์เตอร์ที่เลือกสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าทั้งหมดในระบบได้หรือไม่
 5. การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ชาร์จคอนโทรลเลอร์: คอนโทรลเลอร์จะช่วยให้การจ่ายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณทราบขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณสามารถคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ Off-Grid ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของคุณโดยไม่ยากลำบากในการทำความเข้าใจหรือการทำงาน

หลังจากที่เราได้รู้จำนวนพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านหรืออาคารต้องการในแต่ละวัน (Load) แล้ว เราสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการคำนวณหาขนาดของระบบโซล่าเซลล์ Off-Grid ได้โดยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ต่อไปนี้คือขั้นตอนการคำนวณหา Load และตัวอย่างการคำนวณของแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้า:

4.1 การคำนวณ Load ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 1. หากำลังไฟฟ้า (Watt) ของแต่ละอุปกรณ์: หากำลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นใช้งาน โดยข้อมูลนี้ส่วนใหญ่จะอยู่บนท้ายตัวอุปกรณ์หรือบนคู่มือการใช้งาน
 2. ระบุจำนวนชั่วโมงการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์: ควรระบุระยะเวลาที่แต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานต่อวันในหน่วยชั่วโมง
 3. คำนวณ Load ของแต่ละอุปกรณ์: คูณกำลังไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์ (W) ด้วยจำนวนชั่วโมงการใช้งานต่อวัน เพื่อหาจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ต่อวัน (Watt-hour/day)
 4. รวม Load ของทุกอุปกรณ์ไฟฟ้า: นำผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ Load ของแต่ละอุปกรณ์มารวมกัน เพื่อให้ได้ Load ทั้งหมดของบ้านหรืออาคาร

ตัวอย่างการคำนวณ Load ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 1. หลอดไฟ LED 10 หลอด:
  • กำลังไฟฟ้า: 10 วัตต์/หลอด
  • การใช้งานต่อวัน: 5 ชั่วโมง
  • Load = 10 W * 5 ชั่วโมง = 50 Watt-hour/day
 2. ตู้เย็น:
  • กำลังไฟฟ้า: 150 วัตต์
  • การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
  • Load = 150 W * 24 ชั่วโมง = 3,600 Watt-hour/day
 3. รวม Load ของทุกอุปกรณ์ไฟฟ้า:
  • Load รวม = Load ของหลอด LED + Load ของตู้เย็น + … (โดยรวมทุกอุปกรณ์ที่ใช้งาน)

เมื่อเราได้ Load รวมของทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว เราสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไปของการคำนวณหาขนาดของระบบโซล่าเซลล์ Off-Grid ต่อไปได้แล้ว

 • การคำนวณแบตเตอรี่

การคำนวณขนาดของแบตเตอรี่สำหรับระบบโซลาร์เซลล์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกเงื่อนไขของอากาศและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการคำนวณขนาดของแบตเตอรี่:

4.2 การคำนวณขนาดของแบตเตอรี่

 1. หาค่า Load ต่อวัน: ค่า Load คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานในแต่ละวัน (Wh/day) โดยดูจากการคำนวณ Load ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
 2. กำหนดจำนวนวันเก็บสำรอง (Days of Autonomy): เลือกจำนวนวันที่ต้องการให้แบตเตอรี่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องมีแสงแดด ซึ่งสามารถเลือกใช้ระหว่าง 3-5 วันตามความเหมาะสม
 3. คำนวณขนาดของแบตเตอรี่: นำค่า Load ต่อวัน (Wh/day) คูณกับจำนวนวันเก็บสำรองที่เลือกไว้ เพื่อหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่แบตเตอรี่ต้องสามารถเก็บสะสมไว้

ตัวอย่างการคำนวณขนาดของแบตเตอรี่

 1. Load ต่อวัน: 3,000 Wh
 2. จำนวนวันเก็บสำรอง (Days of Autonomy): 4 วัน
 3. คำนวณขนาดของแบตเตอรี่:
  • ขนาดแบตเตอรี่ = Load x จำนวนวันเก็บสำรอง
  • ขนาดแบตเตอรี่ = 3,000 Wh/day x 4 days = 12,000 Wh หรือ 12 kWh

ดังนั้น เราจะต้องเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าอย่างน้อย 12 kWh เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายนอก เช่น แสงแดดในระหว่าง 4 วันที่ฝนตกหรือมีเมฆมาก

 • การคำนวณ ขนาดแผงโซล่าเซลล์

การคำนวณขนาดแผงโซลาร์เซลล์เป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดระบบโซลาร์เซลล์ของคุณให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของการใช้งานไฟฟ้าของคุณ ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนในการคำนวณขนาดของแผงโซลาร์เซลล์:

4.3 การคำนวณขนาดของแผงโซลาร์เซลล์

 1. หาความจุของแบตเตอรี่ต่อวัน (Battery Capacity per Day): ความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการใช้งานในแต่ละวัน (Wh/day)
 2. หาชั่วโมงแสงอาทิตย์ (Sunlight Hours): จำนวนชั่วโมงที่มีแสงอาทิตย์ให้กับแผงโซลาร์เซลล์ในหนึ่งวัน
 3. คำนวณขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel Size):
  • ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ = ความจุของแบตเตอรี่ต่อวัน ÷ ชั่วโมงแสงอาทิตย์

ตัวอย่างการคำนวณขนาดของแผงโซลาร์เซลล์

 1. ความจุแบตเตอรี่ต่อวัน: 3,500 วัตต์
 2. ชั่วโมงแสงอาทิตย์: 4 ชั่วโมง / วัน
 3. คำนวณขนาดของแผงโซลาร์เซลล์:
  • ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ = 3,500 ÷ 4 = 875 วัตต์

ดังนั้น เราต้องเลือกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด 875 วัตต์ เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานของคุณในแต่ละวัน ในที่นี้เราจะต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 3 แผง เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าเพียงพอตลอดทั้งวัน

4.4 การคำนวณ Solar Charge Controller


เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเลือกใช้ Solar Charge Controller เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจาก Solar Charge Controller เป็นผู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเตอรี่ และมีหน้าที่ในการป้องกันแบตเตอรี่จากการชาร์จเกินหรือการกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ

ขั้นตอนในการคำนวณ Solar Charge Controller

 1. กำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel Power): หากำลังไฟฟ้ารวมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด (Watt)
 2. คำนวณกำลังไฟฟ้าของ Solar Charge Controller:
  • กำลังไฟฟ้าของ Solar Charge Controller = กำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ x ค่าที่กำหนด (1.25 – 1.3)

ตัวอย่างการคำนวณ Solar Charge Controller

 1. กำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์: 1,000 W
 2. คำนวณกำลังไฟฟ้าของ Solar Charge Controller:
  • กำลังไฟฟ้าของ Solar Charge Controller = 1,000 x 1.25 = 1,250 W

ดังนั้น คุณควรเลือกใช้ Solar Charge Controller ที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 1,250 W เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา

4.5 การคำนวณ Inverter

เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้พลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้านหรืออาคาร การเลือกใช้ Inverter เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจาก Inverter เป็นส่วนสำคัญที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ให้กลายเป็นกระแสสลับที่ใช้ในบ้านหรืออาคารได้

ขั้นตอนในการคำนวณ Inverter

 1. คํานวณกําลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ (Total Watt): หากำลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านหรืออาคาร (Watt)
 2. คํานวณกําลังไฟฟ้าของ Inverter:
  • กําลังไฟฟ้าของ Inverter = กําลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ x ค่าที่กำหนด (1.2)

ตัวอย่างการคำนวณ Inverter

 1. กําลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้า: 1,000 W
 2. คำนวณกําลังไฟฟ้าของ Inverter:
  • กําลังไฟฟ้าของ Inverter = 1,000 x 1.2 = 1,200 W

ดังนั้น คุณควรเลือกใช้ Inverter ที่มีกําลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1,200 W ขึ้นไป เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา

ใช้งานโซลาร์เซลล์ออฟกริดเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อต้องการการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและสะอาดในพื้นที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะได้ การคำนวณขนาดของระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริดมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. คํานวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (Load): หากำลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารใช้ทั้งหมด
 2. คํานวณขนาดแบตเตอรี่จาก Load: หาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (Load) คูณด้วยจํานวนวันเก็บสํารองไฟฟ้าที่ต้องการ
 3. คํานวณขนาดแผงโซลาร์เซลล์จาก Load: หาระยะเวลาการใช้งานแสงอาทิตย์ต่อวันด้วย Load เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของแผงโซลาร์เซลล์
 4. เลือก Solar Charge Controller และ Inverter ที่มีกําลังไฟฟ้าเหมาะสม: คํานวณให้มีกําลังไฟฟ้ามากกว่าค่าที่คํานวณได้เล็กน้อย

โดยราคาของระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริดมักจะหลายหมื่นบาทต่อกิโลวัตต์ (kW) และมีเวลาคืนทุนประมาณ 5-7 ปี โดยขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยละเอียด ดังนั้น การลงทุนในโซลาร์เซลล์ออฟกริดจะเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าในระยะยาวและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งโซล่าเซลล์

สรุปวิธีการคำนวณไฟฟ้า สูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์แบบเข้าใจง่าย

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ระบบ On Grid และ Off Grid มีขั้นตอนและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในระบบ On Grid เราเน้นการปรับค่าพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

ในขณะเดียวกัน การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์แบบ Off Grid ให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบทั้งหมด เราควรพิจารณาให้ละเอียดเพื่อเลือกใช้โซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าในการลงทุน

ดังนั้น เมื่อต้องการคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ในการใช้งาน ควรพิจารณาทั้งแบบ On Grid และ Off Grid เพื่อเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมตามความต้องการและเงื่อนไขของแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมที่สุด และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดเสมอ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการคำนวณไฟฟ้า สูตรคํา น วณ โซ ล่า เซลล์

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ แบบ On Grid และ Off Grid มีความแตกต่างกันอย่างไร?

การคํา น วณ โซ ล่า เซลล์ แบบ On Grid เน้นที่การปรับค่าพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของเครือข่ายไฟฟ้า ในขณะที่ Off Grid ให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเป็นประสิทธิภาพแบบอิสระจากระบบไฟฟ้าหลัก

การคำนวณพลังงาน Load สำหรับโซล่าเซลล์หมายถึงอะไร?

การคำนวณพลังงาน Load หมายถึงการประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบต้องการในแต่ละวัน เพื่อให้โซล่าเซลล์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน

ในการคำนวณขนาดแผงโซล่าเซลล์ Off Grid ควรพิจารณาข้อมูลอะไร?

ในการคำนวณขนาดแผงโซล่าเซลล์ Off Grid ควรพิจารณา Load หรือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานต่อวัน และชั่วโมงแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์

บทความที่น่าสนใจ