แผงโซล่าเซล แผงมอก จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผงโซล่าเซล แผงมอก
ชุดโซล่าเซลล์

ในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเป็นที่น่าสนใจในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นเทรนด์ที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อโลก ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกหลักที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและการใช้งานแหล่งพลังงานทดแทนกลับมีความสำคัญที่สูงขึ้น นับตั้งแต่แผงโซล่าเซลและแผงมอก (มอก.) ได้ถูกนำเข้ามาในวงการอุตสาหกรรม มีการเติบโตของการใช้งานทั้งสองประเภทนี้อย่างมีนัยสำคัญ

การมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้ทั้งแผงโซล่าเซลและแผงมอกมีความคุณภาพสูง มาตรฐานนี้ได้รับการกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้มีคุณภาพและปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน การใช้งานแผงโซล่าเซลและแผงมอกมีศักยภาพที่มากมายในการสร้างพลังงานสะอาดและยั่งยืน มีความสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

แผงโซล่าเซลล์ นวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนโลก

แผงโซล่าเซลล์ คือเทคโนโลยีที่ไม่เพียงเพียงทำให้พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นไฟฟ้าได้ แต่ยังเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง เซลล์ที่ถูกใช้ในแผงโซล่าเซลล์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความไว้วางใจและสามารถทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบัน แผงโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีความสามารถในการนำพลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายวิธีที่แผงโซล่าเซลล์สามารถนำไปใช้ เช่น การติดตั้งบนหลังคาที่มีพื้นที่ว่าง การใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในที่ทำงาน หรือในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่ห่างไกล

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเป็นหนึ่งในวิธีที่ทันสมัยที่สุดในการให้พลังงานในที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบนหลังคาทำให้สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ การนำแผงโซล่าเซลล์ไปใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่ห่างไกล เป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น

ปั๊มน้ำบาดาล โซลาร์เซลล์

แผงโซล่าเซล แผงมอก (มอก.) ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์: มอก. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผงโซล่าเซล แผงมอก (มอก.) คืออะไร?

ตัวย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (Thai Industrial Standard), มอก. เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูงสุดในการผลิตสินค้า. มอก. นี้มีความสำคัญในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์

คุณสมบัติของแผงโซล่าเซล แผงมอก (มอก.)

แผงโซล่าเซล แผงมอก (มอก.) เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่นการติดตั้งในทะเลทราย, การใช้ในแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง, หรือในระบบโซลาร์และไฮบริด. คุณสมบัติที่ทนทานทำให้มอก. เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความน่าเชื่อถือในการผลิตพลังงานทดแทน

มอก. และแผงโซล่าเซลล์

มอก. มีบทบาทสำคัญในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ โดยแผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการรับรองตามมอก. นั้นได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานคุณภาพที่สูง ความถูกต้องและความทนทานทำให้ผู้บริโภคและผู้ใช้งานได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตตามมอก.

การใช้แผงโซล่าเซล แผงมอก (มอก.) ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ผลิตประหยัดทั้งทรัพยากรและค่าใช้จ่าย, แต่ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความทนทานสูง. มอก. นี้ทำให้เราได้รับประโยชน์จากพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.):

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้การผลิตและใช้งานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพที่ดี มอก. มีบทบาทสำคัญในการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมีคุณภาพมีมาตรฐานและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นทางการที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตแผงโซล่าเซลและแผงมอก. เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และให้ความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

แผงโซล่าเซลล์มาตรฐานมอก. ที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

การใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นหลักการที่มีความสำคัญในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการประมูลจากภาครัฐในประเทศไทย. การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านมอก. จึงเป็นอัตราการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด เนื่องจากมอก. จะทำให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการ.

นี่คือบริษัทที่ผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่ได้รับมอก. ในประเทศไทย:

 1. IRRADIANCE SOLAR
  • ได้รับมอก. 1843-2553 และ มอก.2580
 2. EKARAT
  • ได้รับมอก. 1843-2542
 3. SOLARTRON
  • ได้รับมอก. 1843-2553 และ มอก.2580-2555
 4. SCHUTTEN
  • ได้รับมอก. 1843-2553 และ มอก.2580-2555
 5. SOLAR PPM
  • ได้รับมอก. 2580 เล่ม 2-2562 / มอก 61215 เล่ม 1(1)-2561

การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านมอก. ไม่เพียงแต่ทำให้รับประกันคุณภาพ, แต่ยังช่วยให้โครงการที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้รับการยอมรับจากภาครัฐอย่างมั่นใจ. การประกันมอก. เป็นเส้นทางสำหรับการสร้างระบบพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพและทนทานในระยะยาว

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแผงโซล่าเซลล์ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

การใช้แผงโซลาร์ในโครงการต่าง ๆ จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อควบคุมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งมีมาตรฐานต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

 • มาตรฐานทั่วไป
  • มอก. 2210-2555 (มอก. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง-คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ): มาตรฐานนี้กำหนดคุณสมบัติการออกแบบและการรับรองแบบสำหรับแผงโซลาร์ชนิดฟิล์มบาง.
  • มอก. 2606-2557 (มอก. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์–ลักษณะของการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า): มาตรฐานนี้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์.
  • มอก. 2607-2563 (มอก. อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขั้นตอนการทดสอบระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้าขณะไฟฟ้าดับ): มาตรฐานนี้กำหนดขั้นตอนการทดสอบระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้าขณะไฟฟ้าดับของอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
มาตรฐานทั่วไป
 • มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S)
  • มอก.เอส 176-2564 (มอก. 176): มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพการบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและการรับรองผู้ประกอบการ
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S)
 • มาตรฐานสากล
 • ทั้งนี้, สมอ. ได้นำมาตรฐานทางสากลของ International Electro Committee (IEC) มาปรับเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) เช่น:
  • IEC 61515: มาตรฐานของ IEC ที่ได้ถูกนำมาปรับเป็นมอก. 1843.
  • IEC 61646: มาตรฐานของ IEC ที่ได้ถูกนำมาปรับเป็นมอก. 2210.
  • IEC 60364-7-712: มาตรฐานของ IEC ที่ได้ถูกนำมาปรับเป็นมอก. ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์
มาตรฐานสากล International Electro Committee (IEC)

การเป็นไปตามมาตรฐานที่สมอ. กำหนดจึงทำให้แผงโซลาร์ที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมคุณภาพและปลอดภัยอย่างถูกต้องในการใช้งาน

ความแตกต่างของแผงโซล่าเซล แผงมอก. กับแผงโซลาร์ชนิดอื่นๆ

 1. การใช้งานในโครงการภาครัฐ:
  • แผงโซลาร์ มอก.: มีความเฉพาะเฉพาะสำหรับการติดตั้งงานภาครัฐในประเทศไทยที่มักกำหนดข้อกำหนดเฉพาะ (TOR) ในการเข้าประมูลโครงการ ซึ่งระบุถึงคุณภาพและมาตรฐานที่จะต้องเป็นไปตาม. การผ่านมอก. เป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าประมูล
  • แผงโซลาร์ชนิดอื่นๆ: ไม่ได้รับการรับรองมอก. และมักถูกนำมาใช้ในโครงการทั่วไปตามความต้องการและงบประมาณ แต่อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของโครงการภาครัฐ
 2. คุณสมบัติพิเศษของแผงโซลาร์ มอก.:
  • สามารถใช้ได้ทุกไซส์งานติดตั้ง: แผงโซลาร์ มอก. สามารถใช้ได้ทั้งในงานเอกชนและงานภาครัฐ, ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนทั่วไปหรือโครงการใหญ่ขนาด
 3. การรับรองมาตรฐาน:
  • แผงโซลาร์ มอก.: จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
  • แผงโซลาร์ชนิดอื่นๆ: อาจไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. แต่สามารถได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างนี้ทำให้แผงโซลาร์ มอก. เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในโครงการภาครัฐในประเทศไทย, ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

สรุปแผงโซล่าเซล แผงมอก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผงโซล่าเซล แผงมอก. กับแผงโซลาร์ชนิดอื่นๆ เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานพลังงานทดแทน โดยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นกลไกที่ให้ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย การผลิตและใช้งานทั้งสองประเภทนี้ต้องเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ