ข้อมูลการติดต่อ บริษัท ซันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด

   ที่ตั้งสำนักงาน

      49/90 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต                อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

   เบอร์โทรศัพท์
   LINE ID

       @solarD

   อีเมลล์